Pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Świadczy obowiązki przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. Ile dni urlopu wypoczynkowego mu przysługuje? Co w sytuacji, gdy taka osoba jest zatrudniona w systemie równoważnego czasu pracy?
Katarzyna Dulewicz partner CMS / Dziennik Gazeta Prawna
Sytuacja urlopowa pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy nie różni się zasadniczo od sytuacji osób zatrudnionych na pełny etat. Jednym i drugim przysługuje 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego. Różnice dotyczą jedynie sposobu jego obliczania.
Ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego, należy pamiętać o zasadzie, zgodnie z którą 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy (art. 1542 par. 2 k.p.). Dlatego pracodawca w pierwszej kolejności powinien ustalić łączną liczbę godzin urlopu danego pracownika. W tym celu należy pomnożyć liczbę dni urlopu przysługujących pracownikowi przez 8 (pula urlopowa). Reguła ta dotyczy pracowników zatrudnionych na pełny etat. W celu określenia puli urlopowej osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy mnożnik powinien być niższy.
Przykładowo dla osoby zatrudnionej na pół etatu liczbę dni urlopu należy pomnożyć przez 4. W takiej sytuacji pula urlopowa wynosi 80 godzin (przy wymiarze urlopu 20 dni) albo 104 (przy wymiarze urlopu 26 dni).
W rezultacie pracownikowi zatrudnionemu na pół etatu w dalszym ciągu przysługuje 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego. Taki pracownik, jeżeli korzystał z urlopu od poniedziałku do środy, wykorzystał 12 godzin urlopowych, co w jego przypadku odpowiada 3 dniom urlopu. Sytuacja byłaby inna, gdyby pracownik był dodatkowo zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy i pracował przykładowo po 6 godzin od poniedziałku do środy oraz po 2 godziny w czwartki i w piątki. W takiej sytuacji pula urlopowa ulega zmniejszeniu o określoną liczbę godzin przypadającą na dany dzień pracy. Pracodawca ustala, w jakim wymiarze czasowym podwładny miał wykonywać obowiązki w dni objęte urlopem wypoczynkowym. Jeżeli pracownik skorzystał z urlopu od poniedziałku do czwartku, to jego pula urlopowa zmniejszyła się o 20 godzin, co odpowiada 5 dniom urlopu.