W sumie, jak podaje Eurostat, wskaźnik wakatów w strefie euro w IV kwartale ubiegłego roku wyniósł 1,8 procent. W całej Unii zaś 1,7 procent wobec 1,6 procent w poprzednim kwartale i 1,5 procent w czwartym kwartale ubiegłego roku.

Wskaźnik wakatów oznacza stosunek liczby wolnych miejsc pracy do całkowitej liczby etatów.