Ubywa osób, które po zarejestrowaniu w pośredniaku nie stawiają się na obowiązkowe wizyty. Niewiele jest także takich, które bez uzasadnionej przyczyny odmawiają przyjęcia propozycji zatrudnienia.
W ubiegłym roku urzędy pracy wykreśliły z rejestru bezrobotnych ponad 738 tys. osób, które nie potwierdziły gotowości do pracy. W ostatnich 15 latach tylko raz – w 2013 r. było mniej takich sytuacji. Niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy odpowiadało za 26,5 proc. przypadków wyrejestrowania – tak niskiego odsetka nie było od co najmniej 2000 r., czyli od czasu, gdy dostępne są tego rodzaju statystyki.
Są powiaty, w których odsetek ten jest znacznie niższy. – U nas wśród wykreślonych w ubiegłym roku bezrobotnych 19,8 proc. zostało pozbawionych statusu bezrobotnego z powodu niestawienia się w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie – informuje Jerzy Stupnicki, dyrektor PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim.