Funkcjonariusze żądają obniżenia wymiaru czasu służby za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz zwróciła się do komendanta głównego policji o wyjaśnienie problemów związanych z czasem pracy funkcjonariuszy policji. Obecnie bowiem czas wolny po służbie pełnionej w czasie świąt był rozliczany na podstawie grafiku. Tymczasem zdaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów taki sposób ustalania dni wolnych nie ma racjonalnego uzasadnienia.
„Zróżnicowanie sytuacji prawnej mundurowych następuje w sposób przypadkowy w zależności od tego, w jakie dni tygodnia przypadają ustawowo określone święta” – napisali związkowcy.
– Nie mieliśmy innego wyjścia, jak zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu tego problemu do rzecznika praw obywatelskich. Kierownictwo naszej formacji tłumaczyło utrzymanie takiego przepisu specyfiką służby – tłumaczy Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów.
– Za każdym razem słyszeliśmy też, że nas nie obowiązują przepisy kodeksu pracy. Naszym zdaniem sprawa jednak jest ważna i wymaga jak najszybszego uregulowania, bowiem dotyczy wielu osób mających później problem z odzyskaniem dnia wolnego – dodaje Tomasz Krzemieński.
Związkowcy wskazują, że takie rozwiązania – umożliwiające obniżenie czasu pracy po przepracowanych świętach – są zapisane w ustawie z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 173 ze zm.). Ich zdaniem zastosowanie podobnych przepisów powinno mieć miejsce również w przypadku policjantów.