Pod koniec roku wejdą w życie nowe przepisy regulujące telesprzedaż w Polsce. Do tej pory, aby dokonać telefonicznej sprzedaży, wystarczyło jedno „tak” potencjalnego klienta – w myśl przepisów o ustnej umowie taka deklaracja uznawana była za wiążącą. Bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące umów mogą doprowadzić do zwolnień w branży, zatrudniającej obecnie 70 – 80 tys. osób. Ile do tej pory wynosiły zarobki prowadzących sprzedaż telefoniczną i internetową?

Przeciętne zarobki w grupie sprzedawców telefonicznych i internetowych wyniosły 2 751 PLN brutto - wynika z opublikowanych w 2014 roku danych Głównego Urzędu Statystycznego, pochodzących z badania „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”. Mediana dla całej grupy była o 463 PLN niższa od średniej i wyniosła 2 288 PLN. Mediany dla poszczególnych zawodów również były niższe niż przeciętne wynagrodzenie. Wynika z tego, że większość sprzedawców zarabiała poniżej średniej krajowej dla branży.

Największe płace otrzymywali sprzedawcy telefoniczni, średnie zarobki w tej grupie to 4 399 PLN brutto. Najmniej zarabiali telemarketerzy, ich przeciętne wynagrodzenie wynosiło 2 751 PLN brutto.

Ewelina Jurczak, Wynagrodzenia.pl