Po wyjściu związkowców z komisji trójstronnej nie ma szans na szybki powrót wszystkich partnerów społecznych do rozmów z rządem.
To miał być przełom. Wszystko wskazywało na to, że w piątek związki zawodowe i organizacje pracodawców, podsumowując dotychczasowe wielomiesięczne negocjacje, przedstawią wspólny projekt ustawy, która określi nowe ramy prawne dialogu społecznego w Polsce. Tymczasem poza deklaracjami dalszych rozmów nie padły żadne konkretne wspólne propozycje zmian. To oznacza, że prace komisji trójstronnej nadal będą się odbywały w okrojonym składzie, tj. bez związków zawodowych.

Pusty dialog