Zasiłek dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji. Jego wysokość jest obliczana na podstawie inflacji. Przy ustalaniu jego wysokości brany jest po uwagę ogólny wskaźnik cen towarów oraz usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku

Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji w czerwcu. Do 1 czerwca 2015 r. będzie więc wynosił tyle samo co w drugiej połowie 2014 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej wysokość kwot bazowych zasiłku dla bezrobotnych wynosi od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.: 831,10 zł w pierwszych 3 miesiącach prawa do zasiłku i 652,60 zł w kolejnych miesiącach prawa do zasiłku. Kwoty te podlegają podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od stażu pracy:

- 80 proc. kwoty bazowej otrzymują ci, którzy przepracowali mniej niż 5 lat (jest to odpowiednio 664,9 zł i 522,10 zł
- 120 proc. kwoty bazowej otrzymują ci, którzy przepracowali więcej niż 20 lat (jest to odpowiednio 997,4 zł i 783,2 zł)

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w 2015 r., przeczytasz tu >>>