Według danych GUS spośród wybranych zawodów związanych z gastronomią najmniej w 2012 roku zarabiali barmani. Wynagrodzenia połowy z nich nie przekraczały 1 500 PLN – czyli wysokości płacy minimalnej w roku badania.

Najprawdopodobniej jednak w większości przypadków płaca wykazywana w sprawozdaniach, z których korzystał GUS, stanowiła jedynie część faktycznych przychodów. Specyfika zawodu barmana jest taka, że pracownicy na tym stanowisku często dostają napiwki, które czasami mogą przewyższać ich podstawowe wynagrodzenie.

Na dodatki do wynagrodzenia w postaci napiwków od zadowolonych klientów mogą również liczyć kelnerzy. Wynagrodzenie całkowite wynikające z umowy w 2012 roku co drugiego kelnera przekraczało 1 790 PLN. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto cukierników w 2012 roku wynosiła 1 749 PLN, a ich budżetu raczej nie podreperowały napiwki.

Dwa najlepiej opłacane zawody, to kucharz i piekarz. Mediana ich wynagrodzeń w 2012 roku przekraczała 2 000 PLN odpowiednio o 7 i 42 PLN.

Na potrzeby artykułu korzystaliśmy z wyników badania Głównego Urzędu Statystycznego. Badanie struktury wynagrodzeń według zawodów przeprowadzane jest przez GUS co dwa lata. Najnowsze wyniki, opublikowane w 2014 roku, obejmują osoby zatrudnione na umowę o pracę, na pełen lub część etatu, w firmach zatrudniających powyżej 9 osób. Badanie przeprowadzono w październiku 2012 roku na próbie 725 tys. pracowników.