Spośród menedżerów posiadających tytuł MBA, 25 proc. najlepiej wynagradzanych zarabiało w 2013 roku powyżej 23 000 PLN brutto miesięcznie. Z kolei najsłabiej opłacane 25 proc. absolwentów MBA zarabiało poniżej 9 550 PLN brutto miesięcznie.

Osoby z tytułem MBA otrzymywały najwyższe wynagrodzenia w województwie mazowieckim. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 18 000 PLN. O 3 000 PLN mniej zarabiali menedżerowie pracujący na terenie województw: pomorskiego i śląskiego, a o 5 000 PLN mniej – mieszkańcy Dolnego Śląska, Małopolski i Wielkopolski.

Przeciętne wynagrodzenie absolwentów studiów MBA pracujących w przemyśle ciężkim wyniosło 16 300 PLN. Nieco mniej zarabiali zatrudnieni w przemyśle lekkim i handlu. Mediana ich płac wynosiła 15 000 PLN. Niższe o 1 000 PLN wynagrodzenie otrzymywali menedżerowie pracujący w branży IT.

Sylwia Rębisz, Sedlak & Sedlak