Rozpoczynamy cykl poradników "Rynek pracy dla 50+". W kolejne środy będziemy publikowali porady przygotowane przez specjalistów HR największych polskich agencji, które mają pomóc osobom w wieku 50+ odnaleźć się na rynku pracy i przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej. Dziś piszemy gdzie senior może szukać pracy i jak powinien się do tego przygotować.

Magdalena Rasińska, konsultantka w dziale Rekrutacji w firmie Advisory Group TEST Human Resources

Poszukiwania pracy należy rozpocząć od rozeznania się w sytuacji na rynku. W tym celu najlepiej czytać ogłoszenia. Kolejnym krokiem może być spotkanie z coachem, który przeprowadzi test kompetencji, a także udzieli wskazówek jak efektywnie szukać wymarzonej pracy. Warto również odwiedzić Powiatowy Urząd Pracy, czy agencję doradztwa personalnego, która współpracuje z dużymi zakładami pracy zgłaszającymi na bieżąco swoje zapotrzebowanie na pracowników. Ciekawą metodą może być założenie konta na portalu społecznościowym dedykowanym dla osób poszukujących zatrudnienia, takim jak np.: goldenline.pl czy linkedin.com . Watro tam stworzyć tzw. wirtualne CV i nawiązać kontakty z osobami specjalizującymi się w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych. Obecnie najbardziej popularnym źródłem ogłoszeń o pracę jest Internet. Jeżeli osoba poszukuje konkretnego stanowiska może w wyszukiwarkę wpisać dokładną frazę, dzięki czemu trafi na różne portale z ogłoszeniami. Inną alternatywą są również bezpośrednie wizyty u potencjalnych pracodawców i samodzielne pozostawienie dokumentów aplikacyjnych.

Dagmara Chudzińska-Matysiak, Manager Regionu i Cross Border Staffing Director Randstad Polska

Senior nie ma ograniczeń – wszystkie źródła poszukiwania pracy są dostępne dla osób 50+. Ważne jednak, aby poszukiwać pracy będąc świadomym swoich mocnych stron, podkreślać je w przygotowanych dokumentach. Warto przed przystąpieniem do poszukiwania pracy poczytać ogólnodostępne informacje dotyczące aktualnych trendów w sposobach poszukiwania pracy. Wskazówki znalezione w ten sposób mogą dotyczyć chociażby sposobu przygotowania CV. Warto weryfikować również ogłoszenia dostępne na tablicach ogłoszeń w ogólnodostępnych miejscach. Najczęściej zamieszczają je firmy mniejsze, do których dostęp jest łatwiejszy, a tym samym senior ma większe szanse na udział w procesie rekrutacji.

Paula Rejmer - Operations Director Poland w Hays Poland

Rynek pracy w Polsce jest w fazie profesjonalizacji i coraz większe znaczenie dla pracodawców ma, przede wszystkim, optymalny profil kompetencyjny. Ważnym korelatem budowania kompetencji, oprócz wiedzy i postawy jest doświadczenie...które przychodzi z wiekiem. Jest co najmniej kilka obszarów, gdzie wiek, wzmacnia pozycję pracownika - specjalisty w danym obszarze. Są to zawody, związane z prawem, lekarze, pełnione funkcje zarządcze, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy finansowi itp.

Katarzyna Pączkowska – Business Manager - Sales & Marketing / RETAIL w Hays Poland

Osoby w wieku 50+ poszukujące nowej pracy powinny rozpocząć od pracodawców z sektora, w którym mają największe doświadczenie, poszerzając tę grupę firm o branże pokrewne. Dla świadomych organizacji, doświadczenia i znajomość rynku pracowników w starszym wieku powinny być bardzo cenne, zaś wiek nie ma w tym przypadku kluczowego znaczenia.

Karoliny Białowarczuk – Construction & Property Team Leader w Hays Poland

W branży budowlanej przy dużych i skomplikowanych inwestycjach często zatrudniane są osoby w wieku 50+ gdzie bardzo liczy się ich doświadczenie i wiedza ekspercka. Ponadto, często współpracują z firmami konsultingowymi, jako tzw. konsultanci zewnętrzni. Dotyczy to osób nawet powyżej 60 roku życia.

Karolina Lis-Sosnowska, Accountancy & Finance Team Leader w Hays Poland

Osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym mogą szukać pracy wszędzie tam, gdzie osoby z mniejszym doświadczeniem - w zasadzie wszędzie. Nie sama organizacja, czy konkretne miejsce pracy, ale przede wszystkim poziom stanowiska i potencjalny zakres obowiązków (powinny być dopasowane do doświadczenia zawodowego), struktura stanowiska, a także kultura organizacyjna panująca w firmie - są czynnikami, na które warto przede wszystkim zwrócić uwagę wysyłając swoje CV.

Martyna Ładkowska, Kierownik Oddziału Jobhouse Sp. z o.o.

Poszukiwanie pracy to to nie tylko wyzwanie i chęć zmiany to przede wszystkim proces, do którego należy się przygotować. Aktywne, regularne i konsekwentne poszukiwanie pracy to już pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu. Określenie własnych oczekiwań, umiejętności i ścieżki zawodowej , ułatwi podjęcie decyzji w procesu rekrutacji.

Przed przystąpieniem do poszukiwania pracy należy wyznaczyć cele zawodowe (krótko- i długoterminowe), zadecydować w jakiej branży, na jakim stanowisku oraz w jakiej firmie chcielibyśmy być zatrudnieni. Ponadto każda osoba poszukująca pracy powinna określić swoje mocne strony, dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie, które mogłyby być atutem na danym stanowisku.

Aby poszukiwać pracy aktywnie, ale przede wszystkim efektywnie należy przygotować skuteczny plan działania, który powinien być: regularny (wyznaczenie konkretnych godzin, czasu trwania,), systematyczny oraz precyzyjny (zapisywanie informacji, notowanie istotnych kontaktów, konkretnych ofert na które aplikujemy).

Komunikuj, przypominaj o tym, że szukasz pracy w możliwie jak najszerszym środowisku . Poinformowani znajomi mogą udzielić cennych wskazówek dotyczących : ofert pracy w ich firmach, kluczowych kwestii podczas rozmowy kwalifikacyjnej w ich firmie lub polecić twoja osobę innym znajomym.
Poszukiwanie pracy w obecnych realiach nie ogranicza się już tylko do ogłoszeń prasowych. oraz instytucji publicznych. Poszukując pracy należy wykorzystać wszystkie możliwe środki przekazu, aby zrealizować swój cel.

Jednym z najbogatszych źródeł ofert pracy jest Internet. Warto skorzystać z szerokiego wyboru portali rekrutacyjnych, które umożliwiają wybór branży oraz lokalizacji w jakiej poszukujemy pracy. Większość portali internetowych daje możliwość indywidualnej selekcji ofert pracy pod kątem naszych zainteresowań. Wystarczy zapisać się, podając swój adres mailowy(zamówić newsletter). Pamiętajmy jednak aby skrzynkę pocztową sprawdzać regularnie i obserwować pojawiające się oferty.

Kolejne rozwiązanie, które daje nam Internet to poszukiwanie pracy bezpośrednio na stronie internetowej firmy ( zakładka – np. kariera/praca), gdzie znajdziemy aktualne oferty pracy wraz z opisem stanowisk. Systematycznie sprawdzajmy pojawiające się oferty, w przypadku braku odpowiedniej – warto złożyć swój życiorys – wykażemy się inicjatywą, a tym samym będziemy już w bazie CV potencjalnego pracodawcy.

Kolejnym miejscem, z którego warto skorzystać w procesie poszukiwania pracy są Agencje Pracy i Doradztwa Personalnego. Wysyłając CV drogą elektroniczną lub zostawiając je w siedzibie będziemy w bazie kandydatów danej Agencji Pracy. Agencja Pracy to również miejsce, w którym specjaliści doradzą nam jak powinno wyglądać nasze CV i list motywacyjny.

Agencje Pracy oferują pracę stałą, tymczasową zarówno w Polsce jak i zagranicą, szeroki zakres działalności zwiększa więc szanse znalezienia odpowiedniej oferty.

Obserwując ogłoszenia umieszczane przez Agencje pracy, przypominajmy o swojej osobie.

Podsumowując kluczową wskazówką w procesie poszukiwania pracy jest wyprzedzenie pracodawcy. Oznacza to, iż obserwowanie rynku pracy, zdobywanie wiadomości o nowopowstałych firmach, rozbudowie danej organizacji pozwala na szybką reakcję w złożeniu dokumentów aplikacyjnych, a tym samym zwiększa nasze szanse na wyprzedzenie pozostałych kandydatów i zatrudnienie w wybranej firmie.

Paweł Posachowicz, Consultant Logistics & Supply Chain w Departamencie Rekrutacji Stałych Adecco Poland

Powszechnie w społeczeństwie funkcjonuje przeświadczenie, że seniorzy czy osoby w wieku 50+ i ich sytuacja na rynku pracy nie wygląda zbyt dobrze. Z naszych obserwacji i doświadczenia na polskim rynku prac wynika, że nie do końca tak jest. W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się cechom jakimi ta grupa wiekowa się charakteryzuje. Główne zalety osób po 50-tym roku życia dla potencjalnego pracodawcy to zdecydowanie lojalność oraz naturalne predyspozycje do przywiązywania się do firmy na dłuższy czas zakorzenione jeszcze w modelu pracy w poprzednim ustroju. Przebyte doświadczenie zawodowe i życiowe determinuję ich dojrzałość, cierpliwość oraz odporność na stres tak bardzo pożądaną obok najważniejszej motywacji. Często też się zdarza, że osoby powyżej 50-tego roku życia są bardzo często znacznie bardziej dyspozycyjne od młodszych pracowników, zwłaszcza, jeśli nie posiadają rodzin.

Z analiz Adecco Poland wynika, że jak najbardziej na polskim rynku funkcjonują sektory i stanowiska gdzie wiek i doświadczenie, zarówno zawodowe jak i życiowe kandydatów do pracy nie ma większego znaczenia, a zatrudnienie tej grupy wiekowej pomaga w ich ponownej aktywizacji na rynku pracy. Osoby po 50-tym roku życia najczęściej są w stanie znaleźć odpowiednie zatrudnienie na stanowiskach w produkcji bezpośredniej, call center, w branży FMCG i szeroko pojętym handlu, usługach oraz w różnych pracach dorywczych i pracy sezonowej.

Poza tym należy bardzo mocno podkreślić, że zupełnie oddzielną grupę zawodową stanowią specjaliści z dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Tego typu kandydaci poszukują pracy w miejscach, gdzie staż i lata pracy w danej branży są bezwzględnym atutem. Do takich prac należy m.in. księgowość, top management, bhp-owcy, tłumacze, prawnicy, lekarze, administratorzy obiektów, brygadziści, kierownicy produkcji, czy dyrektorzy placówek. Zdecydowanie zakładamy, że ofert z perspektywy tej grupy zawodowej bez względu na branże nie powinno w Polsce zabraknąć.

Bożena Ziarnik, ekspert firmy doradztwa personalnego ManpowerGroup

Pomimo regulacji prawnych, z reguły osobom z grupy wiekowej 50+ trudniej jest znaleźć nowe miejsce zatrudnienia, niż ich młodszym kolegom. Szukając pracy powinniśmy głównie oceniać swoje szanse w odniesieniu do posiadanej wiedzy, doświadczenia, kreatywności a nie przez pryzmat naszego wieku. Tymczasem, choć to formalnie niedopuszczalne, przeszkodą w poszukiwaniu pracy bywa wiek. Co istotne, kryterium wieku stosują nie tylko niektórzy pracodawcy, ale również sami kandydaci, zaniżając przez to ocenę własną oraz wiarę w powodzenie. Podejście to dla obydwu tych grup jest niekorzystne.
Jak wynika z opublikowanego przez ManpowerGroup raportu „Niedobór talentów 2014”, co trzeci pracodawca w Polsce deklaruje trudności w znalezieniu poszukiwanych pracowników. Biorąc pod uwagę prognozy GUS sytuacja ta w kolejnych latach będzie się nasilać – do 2035 roku w Polsce z rynku pracy może ubyć ok. 4 mln osób w wieku produkcyjnym. Wobec powyższego oczywiste się wydaje, że ci Pracodawcy, którzy jeszcze nie zdążyli tego zrobić, będą musieli zrewidować swoje poglądy i sięgnąć do niewykorzystywanych jak dotąd zasobów pracy – miedzy innymi ludzi osób młodych bez doświadczenia w zawodzie, kobiet wracających z urlopów wychowawczych i oczywiście osób 50+.
Osoby 50+ to grupa niezwykle zróżnicowana, do której trudno jest stosować jednolitą miarę. Są to osoby o różnych kwalifikacjach, wykształceniu i postawach życiowych, które bardzo często doskonale uzupełniają bądź scalają zespół. Istnieje też liczna grupa aktywnych pracowników 50+, którzy nie są już postrzegani przez pryzmat wieku, ale właśnie kwalifikacji, kompetencji i wartości jaką wnoszą do organizacji. Powszechnie uznawanym faktem jest, że najwyższa kadra zarządzająca, członkowie zarządów, dyrektorzy, którzy ukończyli 50 lat świetnie sprawdzają się na swoich stanowiskach właśnie z racji posiadanej zgromadzonych przez wcześniejsze lata pracy wiedzy i doświadczenia. Warto zwrócić uwagę chociażby na średnią wieku naszej klasy politycznej, urzędników wyższego szczebla, dziennikarzy, osób pełniących funkcje publiczne- to oni mają największy wpływ na nasze życie. Patrząc na n8ich nie widzimy osób 50+, ale dobrych fachowców, autorytety w swoich dziedzinach, a czasem po prostu osoby znane, z „wyrobionym” nazwiskiem i pozycją zawodową. Dlaczego zatem wiek zaczyna stanowić problem przy obsadzaniu stanowisk niższego szczebla?
Dobrze zarządzana firma powinna śledzić na bieżąco trendy rynku pracy i prognozy demograficzne, z których jasno wynika, że za kilka lat braki w zasobach rynku pracy będą tak duże, że przewagę konkurencyjną zyskają te firmy, którym uda się wcześniej zareagować i wdrożyć w firmie politykę zarządzania wiekiem i różnorodnością dostrzegając potencjał w zróżnicowanym zespole i stworzeniu odpowiednich warunków dla jego funkcjonowania i rozwoju.
Jak wynika z prowadzonych przez ManpowerGroup programów outpalcementowych wspierających osoby tracące zatrudnienie w znalezieniu nowej pracy, osoby 50+, niezależnie od zajmowanego stanowiska, posiadają bardzo często wysokie kwalifikacje, dużą motywację do pracy oraz dalszego rozwoju. Cenią sobie bezpieczeństwo ale i lojalność wobec pracodawców. Z perspektywy tego ostatniego to bardzo cenne argumenty za ich zatrudnieniem, jednak głównym utrudnieniem w znalezieniu przez nich pracy jest właśnie wiek i stereotypy z nim związane. Funkcjonują one nie tylko wśród pracodawców ale też wśród samych kandydatów.
Często osoby 50+ pomimo posiadanych kwalifikacji, wyników i sukcesów w pracy zawodowej mają niską samoocenę co przekłada się na ich bierność na rynku pracy. Po co szukać pracy, czytać ogłoszenia chodzić na rozmowy rekrutacyjne skoro nie mam szans w konkurencji
z 30 latkami? – takie i podobne pytania mogą pojawić się w głowie pięćdziesięciolatka poszukującego pracy. Dlatego też główne zadanie programu outplacementowego to wsparcie uczestnika w przełamywaniu tego stereotypu i zbudowanie jego poczucie wartości w oparciu o dotychczasowe sukcesy zawodowe, kwalifikacje i doświadczenie. Taki pracownik już bez obaw wychodzi na rynek pracy i potrafi przedstawić siebie przyszłemu pracodawcy jako korzyść. Pracodawca zatrudniając osobę 50+, oczywiście spełniającą wszystkie merytoryczne wymagania na dane stanowisko, zyskuje zaangażowanego, realizującego cele, lojalnego pracownika o ustabilizowanej sytuacji rodzinnej, który wbrew błędnym przekonaniom nadal chce się uczyć i doskonalić swoje umiejętności przy jednoczesnej silnej motywacji do pracy.
Podsumowując, z uwagi na bardzo dynamiczne zmiany jakie obserwujemy globalnie na aktualnym rynku pracy zachęcam pracodawców do wdrażania nowych strategii w zarządzaniu zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiekiem pracowników. Zaś osoby 50+ namawiam do spojrzenia na siebie z perspektywy wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji a tym samym wartości jaką mogą wnieść do nowej organizacji. Każdej osobie w tzw. wieku produkcyjnym rekomenduję natomiast myślenie o swojej zawodowej karierze w dłuższej perspektywie – warto nieustannie rozwijać kompetencje i umiejętności tak, żeby zawsze być gotowym na zmiany jakie mogą się pojawić na rynku pracy i tym samym czuć się na tym rynku bezpiecznie.


Joanna Kotzian Manager - Employer Branding HRK S.A.

Najwięcej ofert jest publikowanych w portalach rekrutacyjnych, takich jak pracuj.pl, infopraca.pl, gazetapraca.pl czy praca.pl. W przypadku niższych stanowisk warto zajrzeć na strony gumtree.pl oraz olx.pl, a także do portali lokalnych.
Poza odpowiadaniem na ogłoszenia, warto przygotować także listę firm i instytucji, które mogą poszukiwać osób o podobnym profilu i wysyłać do nich CV nawet jeśli aktualnie nie poszukują pracowników. Koniecznie należy też uruchomić wszystkie swoje kontakty zawodowe i poza zawodowe, i poinformować znajomych, że jest się gotowym do podjęcia pracy.
Warto także wykorzystać media społecznościowe. Portale takie jak goldenline.pl czy linkedin.com to dla pracodawców i konsultantów firm doradztwa personalnego bardzo istotne źródła informacji o potencjalnych kandydatach. Za ich pośrednictwem nawiązują z nimi kontakt, a czasem także sprawdzają wiarygodność udzielanych przez nich informacji. Dlatego także specjalistów, którzy ukończyli 50 rok życia nie powinno w nich zabraknąć.
Możemy także zwrócić się po pomoc do urzędu pracy. W maju 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z jej zapisami pracodawcy mogą liczyć na dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnianych bezrobotnych w wieku 50 plus. O takie dofinansowanie zwracają się właśnie do urzędów pracy.