Moja terminowa umowa o pracę zostanie przedłużona do dnia porodu, który jest planowany na koniec października. Obecnie otrzymuję stałą pensję, a zasiłek macierzyński ma wypłacać mi ZUS. Czy będzie dużo niższy, niż gdyby przysługiwał w trakcie zatrudnienia? Jak byłby liczony, gdybym skorzystała z chorobowego i do dnia porodu nie wróciła już do pracy – zastanawia się pani Karolina.
Podstawę, od której obliczany jest zasiłek macierzyński przysługujący zarówno w czasie trwania zatrudnienia, jak i po jego ustaniu, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownicy w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym nastąpił poród. Jeśli nastąpi w październiku, podstawa zasiłku macierzyńskiego będzie ustalona z wynagrodzenia za okres od października 2013 r. do września 2014 r. Gdyby zatrudnienie przed porodem trwało krócej niż 12 miesięcy, to trzeba byłoby przyjąć średnie wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Wątpliwość dotycząca obniżenia zasiłku po rozwiązaniu umowy wzięła się zapewne z tego, że tak jest w przypadku zasiłku chorobowego. Jego podstawa jest wtedy ograniczona do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych. Zasady tej nie stosuje się jednak do zasiłku macierzyńskiego.
Gdyby pani Karolina przed porodem musiała skorzystać z zasiłku chorobowego, to jego podstawa byłaby obliczona według przedstawionych wyżej zasad, czyli na podstawie wynagrodzenia za 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy. W przypadku choroby w październiku podstawę zasiłku stanowiłoby przeciętne wynagrodzenie za okres od października 2013 r. do września 2014 r. Ponieważ niezdolność do pracy przypadałaby w okresie ciąży, zatem miesięczny zasiłek chorobowy wyniósłby 100 proc. podstawy wymiaru. Jeśli bezpośrednio po zasiłku chorobowym przysługiwałby macierzyński, ZUS nie ustalałby ponownie podstawy jego wymiaru, tylko przyjął tę ustaloną dla zasiłku chorobowego. Zasiłek macierzyński podobnie jak chorobowy wynosiłby 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za okres od października 2013 r. do września 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 11 ust. 2 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 36, art. 43, art. 46, art. 47 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).