Okres vacatio legis dla ozusowania śmieciówek może być niekonstytucyjny - alarmuje konfederacja Lewiatan. Nad projektem zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych będzie debatowała sejmowa podkomisja do spraw rynku pracy.

Członek Lewiatana, Marek Kowalski podkreśla, że trzymiesięczny okres wdrożenia nowych przepisów w życie budzi sporo kontrowersji. Dlatego wskazane było zbadanie ich pod kontem konstytucyjności: "Brak takiej oceny zmusił nas do zamówienia specjalnego raportu". Z ekspertyzy dostarczonej przez doktora Ryszarda Piotrowskiego wynika jasno, że kwartał na wprowadzenie tak dużych zmian jest niekonstytucyjny. "To największe zmiany związane z kosztami pracy od kilkunastu lat" - dodaje.

Ekspert chce, aby projekt zmian został uzupełniony o niezbędną dokumentację. W przeciwnym razie konfederacja rozważy zgłoszenie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Jeśli poprawki do ustawy szybko przejdą przez procedury w parlamencie, ozusowanie umów śmieciowych może wejść w życie nawet na początku przyszłego roku.