Unia Europejska planuje zwiększyć ilość dni urlopu wypoczynkowego w tych krajach, w których wiek emerytalny wynosi 67 lat lub więcej - donosi "Głos Wielkopolski". Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone, urlop będzie wynosił 35 lub 37 dni rocznie.

Kolejne państwa UE podwyższają wiek emerytalny, w tym Dania, Holandia i także Polska.

W związku z tym w Brukseli trwają prace mające zrekompensować zatrudnionym dodatkowe lata spędzone w firmie. Zgodnie z nową unijną dyrektywą pracownikom miałoby przysługiwać 35 lub 37 dni urlopu rocznie - w zależności od tego, czy wiek emerytalny w danym kraju wynosi 67 czy 68 lat.

Nowe przepisy mają zostać doprecyzowane w tym roku, później muszą zostać przyjęte przez Europarlament i dopiero wtedy będą mogli się nimi zająć polscy parlamentarzyści.