Najwyższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy o stażu pracy wynoszącym od 11 do 15 lat, w 2013 roku połowa z nich zarabiała przynajmniej 5 000 zł brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & Sedlak.

Pracownicy rozpoczynający karierę zawodową zarabiali przeciętnie 2 632 zł. Połowa pracowników, którzy przepracowali 6-8 lat, zarabiała od 3 000 zł do 7 000 zł.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób o różnym stażu pracy w 2013 roku (w zł) / Inne

Najwyższą medianę wynagrodzeń, wynoszącą 5 000 zł, odnotowano w grupie osób ze stażem pracy 11-15 lat. 25 proc. najlepiej wynagradzanych osób z tej grupy zarabiało ponad 9 000 zł.

Wśród pracowników szeregowych wraz z upływem lat pracy następował niewielki wzrost wynagrodzeń. Najmniej zarabiały osoby z najkrótszym, rocznym stażem pracy, które otrzymywały przeciętnie 2 222 zł miesięcznie. Zarobki pracowników szeregowych o stażu pracy powyżej 16 lat były o nieco ponad 20 proc. wyższe i wyniosły 2 700 zł miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób o różnym stażu pracy na różnych szczeblach zatrudnienia (w zł) / Inne

Tymczasem wśród specjalistów dysproporcje wynagrodzeń pomiędzy osobami wchodzącymi na rynek pracy a doświadczonymi pracownikami wynosiły już prawie 60 proc. (3 000 zł u osób ze stażem poniżej roku i 4 750 zł u osób pracujących od 11 do 15 lat). W przypadku kierowników różnice te sięgały 95 proc., a wśród dyrektorów i zarządu – aż 115 proc.

Krzysztof Domagała