ZUS zatrudnia ponad 46 tys. osób w 43 oddziałach, 212 inspektoratach oraz 70 biurach terenowych w miastach w całej Polsce – wynika z danych z końca marca 2014 roku.

Pracownicy zatrudnieni w oddziałach ZUS na stanowiskach dyrektorów oddziału mogą zarobić do 14 690 zł brutto – jest to maksymalne wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy. Średnie wynagrodzenie na tych stanowiskach wynosi natomiast 10 453 zł brutto.

Z kolei przeciętne zarobki kierowników inspektoratu wynoszą 5 730 zł brutto – a maksymalna pensja na tym stanowisku wynosi 9 000 zł brutto. Wynagrodzenie kierownika prowadzącego biuro terenowe mieści się w przedziale od 2 200 do 7 200 zł brutto (średnie zarobki na tym stanowisku wynoszą 4 080 zł brutto). Wszystkie te kwoty dotyczą wynagrodzeń zasadniczych i nie obejmują dodatków.

Według danych udostępnionych portalowi wynagrodzenia.pl przez ZUS, przeciętne wynagrodzenie dla osób na stanowiskach Naczelnego Lekarza Zakładu, Głównego Inspektora Kontroli oraz Dyrektora komórki organizacyjnej Centrali to 11 544 zł brutto (maksymalna kwota pensji bez dodatków wynosi dla osób zatrudnionych na tych stanowiskach 16 000 zł brutto). Nieco wyżej usytuowana jest górna granica płac Głównego Księgowego Funduszy i Głównego Księgowego Zakładu – wynosi ona 17 630 zł brutto. ZUS nie podał jednak, jakie są przeciętne pensje na tych stanowiskach.

Najniższym wynagrodzeniem przewidzianym dla zatrudnionych w ZUS jest ustawowa płaca minimalna, która w 2014 roku wynosi 1 680 zł brutto. Takie wynagrodzenie mogą otrzymywać osoby zatrudnione na jednym z kilkudziesięciu stanowisk: od referenta prawnego po sprzątaczki i gońców. Różne są dla nich natomiast górne granice widełek płacowych. O ile referent prawny może zarobić maksymalnie 4 600 zł brutto, to sprzątaczka, podobnie jak m.in. portier, goniec, woźny czy dozorca, nie otrzyma więcej niż 2 700 zł brutto.

Sylwia Radzięta, Sedlak & Sedlak