Mniej niż połowa pracujących Polaków planuje w tym roku zwiększyć swoje kompetencje zawodowe. Znacznie częściej chcą się rozwijać w ramach wykonywanego zawodu, a rzadziej zamierzają się przekwalifikować. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Work Service przez instytut badawczy Millward Brown.

Z przeprowadzonego sondażu wynika, że blisko połowa badanych nie planuje zwiększyć swoich kompetencji zawodowych (49%). Więcej niż co trzeci badany ma zamiar jeszcze w tym roku rozwinąć swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w zewnętrznych szkoleniach, kursach branżowych, czy studiach podyplomowych. Nieliczni (10%) twierdzą, że w najbliższym czasie planują zupełnie się przekwalifikować, zmieniając wykonywany zawód na inny.

Plany rozwoju zawodowego Polaków 2014 / Media

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków o liczebności N=1000 osób w okresie 28.02 - 02.03.2014 r.

Rynek pracy wymaga dziś od pracowników stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i elastyczności. Niestety wielu pracodawców nie inwestuje w rozwój swoich ludzi, jednocześnie wymagając od nich coraz większych umiejętności. W takiej sytuacji ambitny pracownik powinien wziąć sprawy w swoje ręce i zadbać o swój rozwój poza miejscem pracy, na własny koszt. To inwestycja, która na pewno się zwróci – mówi Tomasz Hanczarek, prezes Zarządu Work Service SA.

Z wyników przeprowadzonego sondażu wynika, że kobiety częściej niż mężczyźni planują rozwój w ramach wykonywanego zawodu i częściej rozważają przekwalifikowanie się. Plany rozszerzenia swoich kompetencji zawodowych ma 41% kobiet i tylko 35% mężczyzn. Chęć całkowitej zmiany zawodu deklaruje jedynie 8% mężczyzn i 13% kobiet. Potwierdza to ogólną tendencję kobiet do zdobywania wiedzy i dobrego wykształcenia – mówi Krzysztof Inglot, Dyrektor Działu Rozwoju Rynków SA. Wśród Polaków z wyższym wykształceniem przeważają właśnie kobiety, podobnie jest w całej Europie. Co ciekawe, nie przekłada się to na wyższe zarobki – w Polsce średnie wynagrodzenie kobiet jest o 20% niższe niż mężczyzn. Być może to też dodatkowo motywuje kobiety do podnoszenia kwalifikacji, co zwiększa ich wartość na rynku pracy i może przełożyć się na wzrost wynagrodzenia – dodaje Krzysztof Inglot.

Na postawy Polaków wobec rozwoju zawodowego ma wpływ poziom wykształcenia. Osoby z wykształceniem wyższym najczęściej deklarowały chęć rozwoju zawodowego (59%), najrzadziej takie plany mieli pracownicy z wykształceniem podstawowym (16%) i zawodowych (22%). Plany zmiany zawodu są mało popularnym sposobem na rozwój kompetencji wśród osób zarówno dobrze wykształconych, jak i tych, którzy zdobywanie wiedzy zakończyli na etapie edukacji podstawowej.

Wysokość wynagrodzenia także motywuje Polaków do snucia planów dotyczących rozwoju osobistego. Jak wynika z przeprowadzonego sondażu, najczęściej zmotywowane do zmiany zawodu i całkowitego przekwalifikowania się są osoby zarabiające najmniej – 20% osób otrzymujących pensję do tysiąca złotych planuje zmienić zawód. Wśród pracowników najczęściej planujących rozszerzenie swoich kompetencji w ramach wykonywanego zawodu są zarabiający co najmniej 2 tys. zł miesięcznie – niemal co druga osoba w tej grupie badanych ma takie zamiary. Kolejnym czynnikiem wpływającym na postawy Polaków względem rozwoju zawodowego jest miejsce zamieszkania. Mieszkańcy miast, szczególnie tych największych, najczęściej chcą się rozwijać i zdobywać nowe kompetencje (47%). Takie zamiary ma natomiast jedynie 28% mieszkańców wsi.