Wakat na tym stanowisku trwa już dwa lata. Zaburza to funkcjonowanie tego gremium, które ma ważne funkcje opiniodawczo-doradcze, a także kontrolne
Rada Służby Cywilnej jest ciałem opiniodawczo-doradczym premiera. Ustawa o służbie cywilnej sztywno określa jej skład, wskazując, że RSC liczy 15 członków. Prezes Rady Ministrów powołuje według własnego uznania 8 z nich, natomiast kolejnych 7 to przedstawiciele klubów parlamentarnych. Delegowania do Rady Służby Cywilnej swoich reprezentantów pozbawione są natomiast koła poselskie czy senackie.
Należy wskazać, iż ustawa o służbie cywilnej nie zawiera fakultatywnego zwrotu, że prezes Rady Ministrów może powołać 8 członków rady, ale stwierdzenie, że powołuje on 8 członków. Istnieje zatem normatywny nakaz powołania określonej liczby osób reprezentujących zwierzchnika korpusu służby cywilnej w tej radzie.