Sejm zmniejszył zasiłki chorobowe funkcjonariuszom służb mundurowych oraz sędziom i prokuratorom ze 100 do 80 procent.

Oznacza to objecie tych grup zawodowych takimi samymi zasadami, jakie obowiązują w systemie powszechnym.

Pełne wynagrodzenie będzie im przysługiwało w przypadku, gdy zwolnienie ma związek z wykonywaniem czynności służbowych.

Zobacz szczegółowe założenia ustawy>>

Przyczyną zmian jest między innymi chęć ograniczenia wydatków na wypłaty uposażeń dla chorych mundurowych. Kiedy policzono wydatki na zwolnienia okazało się, że tylko w policji miesięcznie łączna liczba dni, na które udzielono zwolnień lekarskich, wynosi aż 192 tys. Przy okazji wyszło na jaw, że nikt nie kontroluje chorych mundurowych. Nie ma bowiem przepisów umożliwiających sprawdzenie, czy funkcjonariusze lub żołnierze przebywający na zwolnieniu lekarskim rzeczywiście chorują.
Sędziowie sądów powszechnych statystycznie chorują co prawda mniej niż przedstawiciele służb mundurowych, ale i tak stracą przywileje w czasie przebywania na zwolnieniach lekarskich.