Związki zawodowe porozumiały się z pracodawcami w sprawie zmian w przepisach, które ułatwią przeciwdziałanie stresowi w firmach. Wspólne zalecenia w tej sprawie przekażą stronie rządowej.
Rozmowy w sprawie wdrożenia w Polsce europejskiego porozumienia partnerów społecznych dotyczącego stresu w pracy właśnie się kończą. Jeśli nie pojawią się niespodziewane przeszkody, przedstawiciele pracodawców i zatrudnionych już 7 lutego podpiszą dokumenty, które wpłyną na poprawę psychofizycznych warunków pracy.
Zdaniem partnerów społecznych prewencja i ograniczanie stresu związanego z wykonywaniem obowiązków zawodowych powinny być uwzględniane w strategiach bhp wdrażanych na poziomie przedsiębiorstwa, w szczególności przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego. Aby to zrealizować, należy rozszerzyć definicję środowiska pracy zawartą w par. 2 pkt 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 z późn. zm.). Powinna ona obejmować czynniki psychospołeczne.
Ponadto związki zawodowe i przedstawiciele firm zwrócą się do ministra pracy o zmianę programu szkoleń bhp. Ich zdaniem powinien on zawierać tę tematykę w celu zwiększenia świadomości zagrożeń związanych ze stresem w pracy. Aby zapewnić powszechność stosowania tej zasady na poziomie przedsiębiorstwa, należy dokonać uzupełnienia i modyfikacji ramowych programów szkoleń bhp określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).