Zawieszenie udziału w komisji trójstronnej nie oznacza końca dialogu o stabilizacji zatrudnienia. Związkowcy czekają na konkretne propozycje resortu pracy. Deklaracje premiera dotyczące kluczowych działań rządu w 2014 r. objęły m.in. zmiany w zasadach czasowego zatrudnienia.
NSZZ „Solidarność” uważa, że nagłe przyspieszenie prac nad przepisami mającymi ograniczyć liczbę umów na czas określony jest spowodowane skargą skierowaną przez związek do Komisji Europejskiej. Niezależnie od tego, jakie są motywy wprowadzenia zmian, wydaje się, że ze względu na wagę problemu nie mogą one być zrealizowane bez udziału partnerów społecznych. W związku z zawieszeniem udziału związków zawodowych w komisji trójstronnej pojawiła się wątpliwość dotycząca tego, czy ograniczą się one jedynie do konsultowania propozycji przygotowanych przez rząd w trybie ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.), czy będą aktywnie pracować nad nowymi przepisami.
– Wszystko zależy od rządu. Czekamy na propozycje. Z pewnością nie będziemy jednak o nich rozmawiać w komisji trójstronnej, bo ta forma dialogu się nie sprawdziła. Ciekawe, że jeszcze kilka miesięcy temu w odpowiedzi na nasze postulaty dotyczące ograniczenia umów na czas określony zgłaszane w ramach wrześniowych dni protestu nie znajdowały uznania i nie były warte szybkich rozmów – deklaruje Henryk Nakonieczny z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.