W 2012 roku mediana całkowitego wynagrodzenia brutto wyniosła 4 000 PLN. Wyższe zarobki otrzymywali mieszkańcy Warszawy, Gdyni i Gdańska. W których miastach płace były najwyższe?

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2012 roku przez Sedlak & Sedlak, najwyższe zarobki otrzymywały osoby zatrudnione w Warszawie. Mediana całkowitego wynagrodzenia brutto w stolicy naszego kraju wyniosła 6 000 PLN. – Na wysokie płace w mieście stołecznym wpływ ma przede wszystkim obecność największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz inna struktura zatrudniania. W stolicy pracuje zdecydowanie większy odsetek specjalistów, kierowników oraz dyrektorów niż w innych częściach naszego kraju – komentuje Sylwia Rębisz z Sedlak & Sedlak.

Ranking miejscowości według mediany wynagrodzenia całkowitego brutto specjalistów w 2012 roku / Media

Na kolejnych miejscach znalazły się dwa trójmiejskie ośrodki – Gdynia (4 545 PLN) i Gdańsk (4 500 PLN). – Już od wielu lat Trójmiasto zajmuje czołowe pozycje w rankingu płac. Jest to przede wszystkim zasługa działania dużych przedsiębiorstw – w tym spółek Skarbu Państwa – dodaje Rębisz.

Tuż za podium znalazł się Wrocław (4 500 PLN), w którym z roku na rok wynagrodzenia są większe. Miasto jest dobrze postrzegane przez inwestorów. W ostatnim czasie rozwinął się tu przemysł wysokich technologii.

Kolejne, 5. miejsce zajął Poznań z medianą wynagrodzenia całkowitego brutto równą 4 500 PLN. Swoją pozycję zawdzięcza obecności wielkich, zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych. Należy jednak podkreślić, że w stolicy wielkopolski silnie rozwinięty jest przemysł motoryzacyjny, który niestety boryka się z coraz większymi problemami.

Na kolejnych miejscach znalazły się kolejno: Kraków (4 200 PLN), Katowice (4 000 PLN), Gliwice (4 000 PLN) i Szczecin (3 992 PLN). Dziesiątkę zamyka natomiast Łódź, w której mediana wynagrodzeń wyniosła w 2012 roku 3 700 PLN.

– Ogromny wpływ na wysokość wynagrodzeń ma struktura zatrudnienia w miastach oraz charakterystyka przedsiębiorstw, które tam działają. Na przykład specjalista zatrudniony w Krakowie zarobił zdecydowanie więcej niż na Śląsku, pomimo tego, że w rankingu ogólnym różnice w wynagrodzeniach są niewielkie. Wysokie zarobki w Katowicach, czy Gliwicach są efektem działalności dużych spółek Skarbu Państwa – głównie związanych z górnictwem. Statystyczny pracownik szeregowy na Śląsku zarabia zdecydowanie więcej niż w Krakowie. Na pozostałych szczeblach sytuacja wygląda inaczej – mówi specjalista z Sedlak & Sedlak.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.