Od początku 2014 r. bezrobotni do 25. roku życia będą mogli liczyć na zapewnienie im oferty pracy, praktyk, stażu lub dalszego kształcenia w ciągu 4 miesięcy od zakończenia edukacji lub utraty etatu. Na ten cel, a także na inne formy walki z bezrobociem wśród młodych do Polski ma trafić w 2014 i 2015 r. około 2 mld zł ze środków unijnych.
27 i 28 czerwca w Radzie UE szefowie państw i rządów dyskutowali na temat sytuacji młodzieży w krajach członkowskich, w tym m.in. o inicjatywie gwarancji dla młodzieży. Dzięki niej okres aktywizacji zawodowej młodych w Polsce zostanie skrócony o 2 miesiące (obecnie wynosi 6 miesięcy). Zalecenia w sprawie ustanowienia gwarancji zostały przyjęte w kwietniu 2013 r. przez Radę UE w składzie ministrów zatrudnienia i polityki społecznej (EPSCO). W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do przygotowania projektów jej wdrożenia do października 2013 r. w tych regionach, w których ponad 25 proc. młodych ludzi pozostaje bez pracy. Do tego czasu plany rządowe mają określić sposób realizacji, finansowania i monitorowania wykonania inicjatywy.
Szef resortu pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, poinformował DGP, że w Polsce jest 10 regionów, w których bezrobocie przekracza tę wartość. To m.in. województwo lubuskie, kujawsko-pomorskie oraz te ze ściany wschodniej, czyli podkarpackie, lubelskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie.
– Z przyznanych Polsce 2 mld zł, które mają trafić do miejsc, gdzie bezrobocie wśród młodych przekracza 25 proc., 10 proc. środków będziemy jednak chcieli przekazać też na inne regiony – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.
Minister wskazał, że jednym z działań mających przeciwdziałać bezrobociu we wspomnianej grupie będzie wprowadzenie bonu stażowego. Dzięki niemu osoba zyska możliwość samodzielnego wyboru firmy, w której odbędzie staż. Szef resortu pracy podkreślił też, że Polska na forum Rady UE walczy o to, by w związku z opóźnianiem się momentu zakończenia edukacji przez ludzi młodych wskazane gwarancje rozszerzyć też na osoby do 30. roku życia.
Na zwalczanie bezrobocia w omawianej grupie w latach 2014–2016 łącznie krajom członkowskim zostanie udostępniona kwota 6 mld euro. Rada UE zgodziła się na wprowadzenie mechanizmu frontloadingu, czyli zwiększonego finansowania w początkowym okresie inicjatywy.