Korzystne zmiany w liczeniu kapitału początkowego. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada ona, że osoby, które przed 1999 rokiem nie przepracowały pełnego roku kalendarzowego będą miały ponownie wyliczony kapitał początkowy na nowych, korzystniejszych zasadach.

Zmiany dotyczą matek, które przed wejściem w życie nowego systemu emerytalnego korzystały z urlopu wychowawczego oraz wszystkich tych, którzy z różnych powodów, np. z powodu służby wojskowej, nie przepracowali pełnego roku kalendarzowego - powiedziała w Sejmie Anna Bańkowska z SLD. Była prezes ZUS oceniła, że przepisy dotyczące kapitału początkowego, a tym samym przyszłej emerytury, krzywdziły te osoby. Dodała, że po wejściu w życie nowych regulacji świadczenia będą przeliczane na wniosek osoby uprawnionej. Jeśli jednak ktoś tego nie uczyni, zrobi to za niego ZUS w chwili przejścia danej osoby na emeryturę.

Zmianę ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przygotowali posłowie SLD. Poparło ją 429 posłów, 1 poseł był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Reklama