Jakie zarobki przekonają statystycznego Polaka do zmiany pracy? Jak się one mają do oczekiwań sprzed roku? Work Service przedstawia badanie oczekiwań płacowych Polaków przy potencjalnej zmianie pracodawcy.

Zapytaliśmy Polaków jaka płaca zachęci ich do zmiany pracy. – Dla ponad 40 proc. Polaków jest to kwota do 5 tys. zł na rękę. Wyniki nie odbiegają w dużym stopniu od deklaracji z zeszłego roku, co jest zrozumiałe, ponieważ średnia krajowa netto (3 709,99 zł brutto) jest poniżej tego przedziału – tłumaczy Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu Work Service S.A.

Oczekiwania osób w wieku 55-65 lat / Media
Reklama

Polacy w wieku przedemerytalnym po 55 roku życia oraz osoby z niskim wykształceniem boją się zwolnień, dlatego ich oczekiwania płacowe zmalały względem 2012 roku. Chcąc utrzymać swoje stanowiska są skłonni iść na ustępstwa w zakresie warunków pracy. – Bezrobocie motywuje, aby obniżyć swoje wymagania. U osób starszych widać wyraźne przesunięcie oczekiwań z przedziału 5-8 tys. zł – do niższych zakresów. Dotyczy to szczególnie osób, które nie chcą lub nie mają możliwości wyemigrować, a w kraju nie znajdują dla siebie ciekawych ofert pracy – tłumaczy Krzysztof Dyrektor Działu Rozwoju Rynków w Work Service.

Oczekiwania osób w wieku 25-34 lata / Media

Oczekiwania osób dojrzałych w wieku 35-54 lat niewiele się zmieniły. Jeśli zaś chodzi o młodych ludzi do 34 roku życia, to mimo wysokiego bezrobocia chcieliby oni zarabiać więcej. - Można by zapytać skąd wziął się wzrost oczekiwań płacowych wśród młodych ludzi, skoro media tyle mówią o bezrobociu absolwentów. Przyczyną jest na pewno łatwość emigracji – wyjaśnia Tomasz Hanczarek. – W dobie tanich linii lotniczych, studenckich wymian międzynarodowych i otwartego europejskiego rynku pracy młodym ludziom nie jest trudno wyjechać za granicę – dodaje Krzysztof Inglot. Wysokie oczekiwania płacowe potwierdza także badanie przeprowadzone przez firmę Deloitte na temat pokolenia Y. - Mimo, że – jak się okazuje – jednorodne pokolenie Y nie istnieje, to młodzi ludzie mają wspólną cechę – wysokie oczekiwania finansowe – dodaje Krzysztof Inglot. Podsumowując można powiedzieć, że kryzys nie odcisnął piętna na oczekiwaniach płacowych wszystkich Polaków. Większą ostrożność w ruchach na rynku pracy wykazują osoby starsze z niskim wykształceniem. Młodzi – mimo wysokiego bezrobocia i niedostosowanych do rynku pracy programów studiów – nie dają za wygraną i nie rezygnują z dążeń do osiągnięcia sukcesu zawodowego i wysokich zarobków.

*Badania zostały przeprowadzone w marcu 2013 r. na zlecenie Work Service (Instytut Badań Homo Homini). Na pytania odpowiadali wyłącznie respondenci czynni zawodowo.