Zapytaliśmy Polaków jaka płaca zachęci ich do zmiany pracy. – Dla ponad 40 proc. Polaków jest to kwota do 5 tys. zł na rękę. Wyniki nie odbiegają w dużym stopniu od deklaracji z zeszłego roku, co jest zrozumiałe, ponieważ średnia krajowa netto (3 709,99 zł brutto) jest poniżej tego przedziału – tłumaczy Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu Work Service S.A.

Oczekiwania osób w wieku 55-65 lat

Oczekiwania osób w wieku 55-65 lat

źródło: Materiały Prasowe

Polacy w wieku przedemerytalnym po 55 roku życia oraz osoby z niskim wykształceniem boją się zwolnień, dlatego ich oczekiwania płacowe zmalały względem 2012 roku. Chcąc utrzymać swoje stanowiska są skłonni iść na ustępstwa w zakresie warunków pracy. – Bezrobocie motywuje, aby obniżyć swoje wymagania. U osób starszych widać wyraźne przesunięcie oczekiwań z przedziału 5-8 tys. zł – do niższych zakresów. Dotyczy to szczególnie osób, które nie chcą lub nie mają możliwości wyemigrować, a w kraju nie znajdują dla siebie ciekawych ofert pracy – tłumaczy Krzysztof Dyrektor Działu Rozwoju Rynków w Work Service.

Oczekiwania osób w wieku 25-34 lata

Oczekiwania osób w wieku 25-34 lata

źródło: Materiały Prasowe

Oczekiwania osób dojrzałych w wieku 35-54 lat niewiele się zmieniły. Jeśli zaś chodzi  o młodych ludzi do 34 roku życia, to mimo wysokiego bezrobocia chcieliby oni zarabiać więcej. - Można by zapytać skąd wziął się wzrost oczekiwań płacowych wśród młodych ludzi, skoro media tyle mówią o bezrobociu absolwentów. Przyczyną jest na pewno łatwość emigracji – wyjaśnia Tomasz Hanczarek. – W dobie tanich linii lotniczych, studenckich wymian międzynarodowych i otwartego europejskiego rynku pracy młodym ludziom nie jest trudno wyjechać za granicę – dodaje Krzysztof Inglot. Wysokie oczekiwania płacowe potwierdza także badanie przeprowadzone przez firmę Deloitte na temat pokolenia Y. - Mimo, że – jak się okazuje – jednorodne pokolenie Y nie istnieje, to młodzi ludzie mają wspólną cechę – wysokie oczekiwania finansowe – dodaje Krzysztof Inglot.  Podsumowując można powiedzieć, że kryzys nie odcisnął piętna na oczekiwaniach płacowych wszystkich Polaków. Większą ostrożność w ruchach na rynku pracy wykazują osoby starsze z niskim wykształceniem. Młodzi – mimo wysokiego bezrobocia  i niedostosowanych do rynku pracy programów studiów – nie dają za wygraną i nie rezygnują z dążeń do osiągnięcia sukcesu zawodowego i wysokich zarobków.         

*Badania zostały przeprowadzone w marcu 2013 r. na zlecenie Work Service (Instytut Badań Homo Homini). Na  pytania odpowiadali wyłącznie respondenci czynni zawodowo.