Firmy zatrudniające młodocianych w celu przygotowania zawodowego, korzystające z dofinansowania do ich wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, będą mogły uzyskać taką pomoc tylko do końca tego roku.
Czy uzyskanie wsparcia będzie możliwe w kolejnych latach, zależy od decydentów z Unii Europejskiej. 31 grudnia 2013 r. traci bowiem moc rozporządzenie unijne uznające taką pomoc państwa za zgodną ze wspólnym rynkiem (rozporządzenie Komisji WE 800/2008, Dz. Urz. UE L 214/3 z 2008 r.). Równocześnie wygasają polskie przepisy wykonawcze przewidujące możliwość refundowania kosztów pracodawców na wynagrodzenia i składki za uczących się zawodu (rozporządzenie z 26 kwietnia 2007 r., Dz.U. nr 77, poz. 518 z późn. zm.).
Do końca roku powinny zostać przygotowane nowe przepisy unijne, które przesądzą, czy refundacja będzie nadal dopuszczalna. O podjęcie działań w tym kierunku zwrócił się do ministra pracy Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP). W wystąpieniu wskazano na konieczność aktywnych działań na szczeblu europejskim i krajowym.