W styczniu 2013 roku weszły w życie przepisy podnoszące powszechny wiek emerytalny zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Będzie to następować systematycznie o miesiąc raz na kwartał. Kto zostanie zwolniony ze względu na wiek?
Wraz ze zmianą terminów osiągania wieku uprawniającego do zakończenia aktywności zawodowej niezbędne było dostosowanie ustaw pragmatycznych określających możliwości rozwiązania stosunku pracy z osobami wykonującymi zawody i prace wymagające szczególnych umiejętności. Ustawodawca zastosował generalną zasadę sprowadzającą się do zniesienia możliwości zwolnienia z pracy zatrudnionego, który ukończył 65 lat. W różnych jednak ustawach zostało to inaczej przeprowadzone.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Czy możliwe jest zwalnianie pracowników ze względu na wiek

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

- Jak zmiany w emeryturach wpływają na ochronę przed zwolnieniem
- Jak rozwiązuje się stosunek pracy z pracownikami naukowymi
- Ochrona przedemerytalna dla nauczycieli
- Komentarz: czy można dyskryminować ze względu na wiek