Jeżeli ojciec nie skorzysta z miesiąca urlopu wychowawczego, matka będzie krócej opiekować się potomkiem.
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji kodeksu pracy dotyczącego zmian w zasadach udzielania urlopu wychowawczego. Został on skierowany do dalszych prac w komisji polityki społecznej i rodziny. Zmiany wymusza dyrektywa UE 2010/18/UE z 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego (Dz.U. UE L 68 z 18 marca 2010 r.).
Projektowane rozwiązanie zakłada wydzielenie w ramach wymiaru urlopu wychowawczego wynoszącego maksymalnie 36 miesięcy po jednym miesiącu dla każdego z opiekunów dziecka. Miesiecy tych nie można przenieść na drugiego rodzica. Nieskorzystanie z niego będzie w praktyce oznaczać, że wymiar urlopu wyniesie maksymalnie 34 miesiące (jeżeli oboje z opiekunów zrezygnują z jego nieprzenoszalnej części) lub 35 miesięcy, jeżeli tylko jedno z rodziców wykorzysta swoją część.
Nowe rozwiązania będą niekorzystne dla osób samotnie wychowujących dzieci, bo stracą one miesiąc wychowawczego w porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami.
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2013 r.
Etap legislacyjny
Skierowany do prac w komisji