Od 1 stycznia 2013 r. rodzice będą mogli skorzystać z dłuższego o miesiąc urlopu wychowawczego. Zyskają też możliwość dzielenia go na pięć części.
Wymiar urlopu wychowawczego ma wzrosnąć z 36 do 37 miesięcy. Przez dłuższy okres będą mogli z niego korzystać jednocześnie oboje rodzice. Tak wynika z przygotowanego przez resort pracy projektu nowelizacji kodeksu pracy, rekomendowanego przez komitet ds. europejskich. Wkrótce trafi on na posiedzenie Rady Ministrów.
Jeśli rząd przyjmie projekt, szybko zajmie się nim Sejm. Zmiany w kodeksie pracy muszą być wprowadzone do 8 marca 2013 r., bo wymusza to unijna dyrektywa 2010/18/UE z 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego (Dz.U. L068, 18/03/2010P oo13–0020).