Każdy pracodawca chce zatrudnić lojalnych i odpowiedzialnych pracowników, ponieważ tylko wtedy relacje wewnątrz firmy mają szanse na powodzenie. Jeśli rekruter zauważy, że w CV umieściłeś nieprawdziwe informacje lub nawet zaokrągliłeś daty, to pojawią się u niego podejrzenia co do prawdziwości innych podanych informacji. Czy ty zatrudniłbyś kandydata, który kłamie?

Doradcy ds. kariery z Corson.pl poniżej przedstawiają to, czego nie należy umieszczać w CV.

Pisząc CV, warto zastosować się do poniższych zasad:

1. Nie umieszczaj w CV doświadczenia, którego faktycznie nie posiadasz.
2. Nie podawaj stanu cywilnego, który jest niezgodny z prawdą. Jeśli obawiasz się, że z tego względu twoje CV będzie odrzucone, to lepiej zrezygnuj zupełnie z zamieszczania tego typu informacji.
3. Nie podawaj fikcyjnych dat zatrudnienia, wykształcenia i szkoleń. Gdy podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekruter zauważy nieścisłości, znajdziesz się w nieciekawej sytuacji.
4. Nie ukrywaj okresów, w których byłeś bezrobotny. Wskaż co w tym czasie wartościowego zrobiłeś.
5. Jeśli kiedykolwiek pracowałeś bez umowy, możesz umieścić ten fakt w CV, ale zaznacz, że nie posiadasz żadnego świadectwa pracy z tego tytułu.
6. Nie wymieniaj obowiązków w swoim doświadczeniu, których nigdy nie wykonywałeś.
7. Nie przypisuj sobie cech charakteru i umiejętności, których nie posiadasz. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej rekruter z łatwością rozpozna, czy prezentujesz wszystkie wymienione przez ciebie cechy. Osoba przeprowadzająca rekrutację to zazwyczaj wykształcony psycholog lub rekruter z wieloletnim doświadczeniem. Podczas spotkania w bardzo krótkim czasie potrafi on stworzyć profil zawodowy kandydata.
8. Zrezygnuj z podawania szerokiego wachlarza kompetencji. Skup się na konkretach, które będą istotne z punktu widzenia oferty i pracodawcy.
9. Wymień języki, które obecnie dobrze znasz. Bardzo często w CV kandydaci piszą, że znają języka obcy na poziomie komunikatywnym, po czym na spotkaniu okazuje się, że nie potrafią porozmawiać w danym języku z rekruterem. Z pewnością nie będzie to dla ciebie komfortowa sytuacja.
10. Zdjęcie do CV powinno być aktualne. Możesz użyć Photoshopa, ale pamiętaj, żeby twoje zdjęcie wyglądało realnie.
Jakie mogą być konsekwencji kłamstwa w CV?

Wymiar odpowiedzialności, jaką może ponieść potencjalny pracownik, który poda nieprawdziwe informacje w CV, zależy od konsekwencji i skutków takiego działania. Oprócz stracenia szansy na podjęcie zatrudnienia i utraty reputacji, taką osobę mogą spotkać poważniejsze sankcje.

W pierwszej kolejności należy wskazać odpowiedzialność karną w przypadku podrobienia czy też posługiwania się przez kandydata nieprawdziwym dyplomem ukończenia szkoły wyższej. Taka osoba podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Za bezprawne przypisywanie sobie kwalifikacji naukowych lub zawodowych grozi kara grzywny lub nagany. Ponadto jeśli posiadanie konkretnego tytułu lub stopnia naukowego stanowiło czynnik decydujący przy zatrudnieniu, a pracownik przyjął wynagrodzenie, można mówić o oszustwie. W razie odkrycia przez pracodawcę nieścisłości po zatrudnieniu, ma on prawo do wypowiedzenia umowy o pracę.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, jeśli pracownik nie poinformuje pracodawcy w trakcie procesu rekrutacyjnego o braku odpowiednich uprawnień, a firma odniosła w związku z tym pewne straty, zatrudniony musi się liczyć w konsekwencji z poniesieniem odpowiedzialności majątkowej.

Z pewnością kłamstwo w procesie rekrutacyjnym nie jest dobrym rozwiązaniem. Warto o tym pamiętać zarówno przygotowując dokumenty aplikacyjne oraz biorąc udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Magdalena Ściepko, Corson.pl- Eksperci w karierze