Rekompensata będzie wynosić 1/22 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz ze stałymi dodatkami przysługującymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. W takiej samej wysokości będzie wypłacany ekwiwalent za każde rozpoczęte 8 godzin niewykorzystanego czasu wolnego. Takie zmiany w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.) zakłada przygotowany przez Senat projekt jej nowelizacji. Są one efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2010 r. (sygn. akt K 1/08, opubl. Dz.U. nr 34, poz. 190), który uznał obecne przepisy za niezgodne z ustawą zasadniczą.

Obecnie ten ekwiwalent to 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami. Jest on wciąż liczony, tak jakby wymiar urlopu dla policjantów wynosił 30 dni. A to niemożliwe, bo od 2001 roku jest to 26 dni. W efekcie obowiązujący mechanizm obliczeń ekwiwalentu powoduje, że policjanci otrzymują 73 proc. wartości wynagrodzenia za czas urlopu. Zdaniem Andrzeja Szarego, wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, nowelizacja jest konieczna, bo wyeliminuje dyskryminujące przepisy stosowane wobec policjantów.

Etap legislacyjny

Projekt czeka na I czytanie w Sejmie