Od września dotacja dla bezrobotnych, którzy zamierzają założyć działalność gospodarczą, będzie niższa. Mniejszą refundację kosztów dostaną również firmy, które wyposażyły lub doposażyły stanowisko pracy dla takiej osoby.
Maksymalna kwota dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o jaką mogą ubiegać się w urzędach pracy bezrobotni, odpowiada sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 września górna jej wysokość wyniesie 20 982,92 zł, a nie jak obecnie 21 876,54 zł. To efekt spadku poziomu przeciętnego wynagrodzenia. 9 sierpnia prezes GUS podał, że w II kwartale 2012 r. wyniosło ono 3496,82 zł.
Urząd przyjmuje kwotę średniej płacy na dzień zawarcia umowy z bezrobotnym. Jeśli więc osoba taka podpisze umowę 29 sierpnia, otrzyma wyższą dotację. Jeżeli zrobi to trzy dni później, to urząd przyzna niższą maksymalną kwotę dotacji.
Dofinansowanie może być przyznane klientowi urzędu pracy pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim musi widnieć w jego rejestrze. Ważne jest, aby w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku osoba taka nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji np. zatrudnienia, szkolenia czy stażu.
Na obniżce średniej płacy stracą też niektóre firmy. Chodzi o te, które ubiegają się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, którego zatrudnili. Od 1 września pomoc wyniesie również 20 982,92 zł. Od tej daty dyrektorzy powiatowych urzędów pracy będą mogli też przyznać poszukującym zatrudnienia niższą kwotę na szkolenie (przez nich wskazane). Wyniesie ona 10 490,46 zł.