Również dyrektor instytutu badawczego podległego ministrowi spraw wewnętrznych będzie mógł kierować policjantów na szkolenia zawodowe.
Dotychczas taką możliwość mieli m.in. komendant wojewódzki, miejski i rejonowy policji, komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendant szkoły policyjnej. Od dzisiaj na szkolenie będzie mógł podwładnego funkcjonariusza wysłać również szef np. Instytutu Technologii Badawczych czy Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Obie jednostki są instytutami badawczym należącymi do resortu spraw wewnętrznych. Takie zmiany wprowadza rozporządzenie MSW z 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz.U. z 2012 r., poz. 899).
Zgodnie z nowelą szkolenie zawodowe podstawowe prowadzi się dla policjantów według jednolitego programu kształcenia. Ma ono za zadanie przygotować ich do wykonywania zadań służbowych na powierzonych im stanowiskach. Jest prowadzone w systemie stacjonarnym. Tylko w uzasadnionych przypadkach komendant główny policji może zezwolić na odbycie przez funkcjonariusza szkolenia w systemie samokształcenia.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 21 sierpnia 2012 r.