Udzielenie pracownikowi wolnego bez prawa do wynagrodzenia zależy od dobrej woli pracodawcy. Są jednak sytuacje, w których niezależnie od okoliczności, szef nie może odrzucić wniosku z taką prośbą.

Czy trzeba podać przyczynę prośby o urlop

Muszę wyjechać na trzy miesiące za granicę ze względów osobistych. Będę musiała wystąpić o urlop bezpłatny. Nie chcę jednak tłumaczyć pracodawcy, dlaczego mój wyjazd jest konieczny. Czy muszę podać przyczynę wyjazdu?

Czy młodociany może nie dostać wolnego

Jestem prawnikiem młodocianym zatrudnionym na umowę o pracę przy lekkich pracach. Chciałem wziąć w okresie wakacji wolne na dwa miesiące. Obok urlopu normalnego chcę wykorzystać także bezpłatny. Mój przełożony powiedział jednak, że nie mam co liczyć na taki urlop. Czy rzeczywiście mógł mi odmówić ?

Czy obligatoryjny wypoczynek może być dłuższy

Jestem zatrudniony w ramach przygotowania zawodowego. Wiem, że w wakacje oprócz urlopu wypoczynkowego mogę wziąć także urlop bezpłatny, łącznie na dwa miesiące. Chciałbym jednak wypoczywać jeszcze dłużej. Czy pracodawca musi zgodzić się na moją dłuższą nieobecność w pracy?

Czy związkowiec jest specjalnie traktowany

Zostałem wybrany do zarządu ogólnopolskiej konfederacji związków zawodowych. Wystąpiłem do pracodawcy o udzielenie mi urlopu bezpłatnego na czas pełnienia tej funkcji. Ten jednak odmówił. Moim zdaniem złamał prawo. Czy mam rację?

Czy sytuacja w firmie uzasadnia odmowę

Organizacja związkowa wystąpiła o urlop bezpłatny dla mnie. Pracodawca odmówił, bo jak twierdzi, firma jest w takiej sytuacji, że moja obecność w pracy jest konieczna. Powiedział, że jeśli za jakiś czas będzie lepiej, to takiego urlopu mi udzieli. Czy urlop na pełnienie z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy jest obligatoryjny, czy też zależy od woli pracodawcy?

Czy po przeprowadzce zachowa się etat

Jestem nauczycielką. Niedługo wychodzę za mąż i mam zamiar przeprowadzić się do miejscowości, w której mieszka i pracuje mój mąż. Przynajmniej na razie. Czy to prawda, że mogę liczyć na urlop bezpłatny w swojej szkole?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pracodawca musi dać pracownikowi urlop bezpłatny
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.