"58 proc. respondentów jest przekonanych, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy sytuacja na rynku pracy nie zmieni się, 32 proc. oczekuje jej pogorszenia, a tylko 10 proc. wierzy w poprawę. Decydenci w prognozach są bardziej pesymistyczni niż przed rokiem" - poinformował w poniedziałek PKPP Lewiatan.

"54 proc. polityków, urzędników, ekspertów, dziennikarzy negatywnie ocenia obecną sytuację na rynku pracy, 35 proc. uważa, że jest ani dobra, ani zła, a tylko 11 proc. określa ją jako dobrą. 60 proc. respondentów wymienia zbyt wysokie koszty pracy, jako główną przyczynę bezrobocia, natomiast 56 proc. wskazuje na kształcenie na kierunkach, po których trudno znaleźć pracę" - dodano.

Zdaniem 45 proc. respondentów sytuacja na rynku pracy w ciągu ostatniego roku pogorszyła się, 11 proc. uważa, że się poprawiła, 44 proc. nie widzi żadnych zmian, ani na lepsze, ani na gorsze - napisano

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie PKPP Lewiatan przez firmę 4P research mix w kwietniu i maju 2012 roku w grupie decydentów - polityków, urzędników szczebla centralnego i lokalnego, dziennikarzy, ekspertów, przedstawicieli organizacji pracodawców.