Ministerstwo Pracy nie wyklucza zmiany przepisów, która pozwoliłaby kooperować powiatowym urzędnikom i prywatnym pośrednikom w szukaniu zatrudniania dla bezrobotnych. Eksperci uważają, że to dobry pomysł.

Agencje pośrednictwa pracy nie mają prawa składać ofert zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy. Zabrania im tego ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.), bo nie są pracodawcami. Są nimi natomiast agencje pracy tymczasowej i ich ogłoszenia już trafiają do urzędowego informatycznego systemu ofert.

Agencje chciałyby korzystać z tej możliwości szczególnie wiosną i latem, kiedy wzrasta zapotrzebowanie zagranicznych przedsiębiorców na przykład z Holandii czy Hiszpanii na tanich robotników.