Niepewna sytuacja gospodarcza nie sprzyja mobilności. Obecnie tylko 27 proc. poszukujących pracy jest gotowych zmienić miejsce zamieszkania, jeżeli to zagwarantuje im etat, gdy w 2010 r. aż 37 proc. – wynika z analizy danych portalu internetowego Pracuj.pl. Podobną tendencję obserwują specjaliści z Ośrodka Badań nad Migracjami, a także naukowcy z SGGW.
Najbardziej niechętni migracji za pracą są starsi mieszkańcy małych miasteczek i wsi, szczególnie ci ze średnim i niższym wykształceniem. To nie dziwi. Zaskoczeniem jest to, że maleje mobilność ludzi między 25. a 29. rokiem życia. Tylko 39 proc. ankietowanych w tej grupie wyraziło chęć wyjazdu do innego miasta za pracą. Trzy lata temu – ponad połowa badanych.
Nawet wyższe studia nie są czynnikiem mobilizującym. Kilka lat temu osoby z dyplomem wyższej uczelni, które decydowały się zostać na wsi czy w małym miasteczku, były wyjątkiem. Dziś tylko 25 proc. respondentów po studiach zdecydowałoby się na przeprowadzkę za pracą. „Zdecydowanie nie” na takie pytanie odpowiedziało natomiast aż 62 proc. z nich.