8 i 9 kwietnia, czyli w pierwszy i drugi dzień świąt wielkanocnych, będzie obowiązywał zakaz pracy w handlu. Sprzedaży w takim dniu nie może prowadzić pracownik, a mogą tylko właściciel np. sklepu lub osoby pracujące na podstawie kontraktów cywilnoprawnych, pod warunkiem że zatrudnienie takie nie jest świadczone w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę.
– Firma na pewno nie może np. zawierać na okres świąt umów-zleceń ze swoimi pracownikami, którzy na co dzień wykonują obowiązki na podstawie umowy o pracę – mówi Agnieszka Waszczyk z Kancelarii Wilczak i Wspólnicy.
Pracodawca nie może też na podstawie np. umowy-zlecenia kierować pracownika jednej placówki handlowej do innej, która też do niego należy.
Zakazem pracy w dni świąteczne objęci są nie tylko np. ekspedienci, ale także przedstawiciele handlowi i pracownicy podmiotów prowadzących sprzedaż w formie elektronicznej. Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej łącznie obejmuje on m.in. sklepy, stoiska, stragany, hurtownie, domy towarowe, domy wysyłkowe, biura zbytu oraz składy węgla lub materiałów budowalnych.
– W praktyce funkcjonuje wiele wyjątków od zasady, że pracownicy handlu mają wolne dni świąteczne – mówi Agnieszka Waszczyk.
Nie są nią objęci np. ajenci sieci handlowych. Franczyzobiorca mógłby odmówić prowadzenia handlu w święta, jeśli on sam byłby pracownikiem zatrudnionym przez franczyzodawcę na podstawie umowy o pracę. Jeżeli natomiast łączy ich tylko umowa cywilnoprawna, zgodnie z którą franczyzobiorca zobowiązał się do otwierania sklepu przez 365 dni w roku, wówczas powinien wykonywać taki obowiązek.
Podobnie, zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, dozwolona jest praca w święta na stacjach paliw, ze względu na ich użyteczność społeczną i potrzeby ludności. Ta interpretacja jest jednak podważana przez prawników. Stacje prowadzą bowiem handel nie tylko paliwem, ale także np. artykułami spożywczymi, alkoholem czy prasą. Trudno uzasadnić, dlaczego mogą to robić, skoro zgodnie z prawem zamknięte mają być np. sąsiadujące z nimi osiedlowe sklepy, które handlują tymi samymi produktami.
W święta mogą być otwarte natomiast np. restauracje, hotele lub galerie sztuki. Zgodnie z art. 15110 w dni świąteczne dozwolona jest bowiem praca w gastronomii, zakładach hotelarskich, a także jednostkach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.