Kandydaci, którzy nie będą zadowoleni z wyników konkursu, będą mogli domagać się powtórzenia naboru, jeżeli urząd nie zastosuje się do określonych standardów.
W administracji rządowej ma się polepszyć sposób przeprowadzania naboru, motywacji i szkolenia urzędników. Takie propozycje zawiera projekt zarządzenia szefa służby cywilnej w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi. Projekt obecnie znajduje się w konsultacjach.
Zgodnie z nim dyrektorzy generalni urzędów będą mieli pół roku od wejścia w życie zarządzenia na opracowanie wewnętrznych procedur naboru. W efekcie będą prowadzone na podstawie obowiązkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
– Taki dokument pozwoli na ujednolicenie wewnętrznych zasad naboru we wszystkich urzędach administracji rządowej. Na pewno przyczyni się też do większej transparentności – mówi prof. Mirosław Stec z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Rady Legislacyjnej.
Dodaje, że na tej podstawie kandydaci, którzy nie będą zadowoleni z wyników konkursu, będą mogli domagać się powtórzenia naboru, jeżeli urząd nie zastosuje się do określonych standardów.
Szef służby cywilnej w projekcie zarządzenia zaleca też, aby przy każdym ogłoszeniu o wolnym stanowisku zamieszczać informacje o proponowanym wynagrodzeniu.

Wciąż nie ma przepisów rekompensujących pracę w nadgodzinach

– Często bywa tak, że kandydat, który przechodzi wszystkie szczeble weryfikacji, rezygnuje z pracy, gdy dowiaduje się, ile będzie zarabiał – mówi Bogumiła Stanecka, dyrektor generalna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zmiany czekają również młodych urzędników. Dyrektor generalny będzie musiał nowo zatrudnionej osobie przyznać opiekuna, który zapozna go z funkcjonowaniem placówki.
Projekt przewiduje ujednolicenie systemu motywacyjnego urzędników. Na przykład przy ustalaniu poziomu wynagrodzenia dyrektor generalny powinien uwzględnić wartościowanie stanowiska, ocenę i kompetencje, a także uwarunkowania na rynku pracy.
Szef służby cywilnej zaleca także, aby przede wszystkim zabiegać o specjalistów na kierowniczych stanowiskach, którzy chcą odchodzić z urzędu. Z kolei na wniosek odchodzącego jego przełożony będzie musiał wydać o nim opinię lub dokonać oceny okresowej.
Przedstawiciele urzędniczych związków zawodowych przypominają, że wciąż nie została rozwiązana sprawa braku rekompensaty za nadgodziny w służbie cywilnej. Do tego jednak konieczna jest już nowelizacja ustawy. Mimo takiego wniosku ze strony szefa służby cywilnej projekt założeń nie został uwzględniony w tegorocznym planie legislacyjnym rządu. W efekcie krajowe przepisy wciąż są niezgodne z Europejską kartą społeczną.
Etap legislacyjny
Projekt