Polska, obok m.in. Rumunii, Bułgarii, Białorusi i Węgier, należy do państw, w których minimalne i średnie wynagrodzenie pracowników socjalnych należy do najniższych w Europie. Tak wynika z raportu na temat poziomu płac tej grupy zawodowej w 2019 r.
Przygotowała go Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS) we współpracy z Międzynarodową Federacją Pracowników Socjalnych (IFSW). Raport powstał na podstawie odpowiedzi na pytania o wysokość płac udzielonych przez organizacje członkowskie IFSW z Europy oraz Turcji i Armenii.
Okazuje się, że na najwyższą minimalną pensję – przekraczającą 2000 euro miesięcznie – mogą liczyć osoby zajmujące się pracą socjalną w Finlandii, Anglii i Islandii. Najniższe wynagrodzenie, w przedziale 1000–2000 euro, otrzymują pracownicy socjalni z Włoch, Niemiec i Francji. Z kolei minimalna płaca sięgająca od 500 do 1000 euro jest wypłacana w Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Polska jest w grupie państw, gdzie minimalne wynagrodzenie wynosi poniżej 500 euro, a znajdują się w niej również Białoruś, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Turcja i Armenia.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku średnich miesięcznych zarobków. Na czele ponownie znajdują się Finlandia, Anglia i Islandia (więcej niż 3000 euro), a wśród krajów, gdzie te przeciętne pensje są najniższe (mniej niż 1000 euro), znalazły się te same państwa plus Grecja.
Z kolei gdy weźmie się pod uwagę sytuację dochodową pracowników socjalnych na tle ogółu pracujących, to właśnie w Białorusi i Polsce jest ona najgorsza, bo otrzymują w nich ok. 120 proc. najniższego wynagrodzenia oraz niecałe 50 proc. średniej pensji dla wszystkich branż.
– Raport pokazuje to, o czym mówiliśmy od dawna i co wykazała ubiegłoroczna kontrola NIK. Zarobki pracowników socjalnych są na bardzo niskim poziomie, podobnie jak i ich pozycja na tle innych profesji, choć często mają oni wysokie kwalifikacje, a ich praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością. W efekcie młodzi ludzie nie garną się do tego zawodu, bo nie widzą w nim dla siebie perspektyw na przyszłość – mówi Paweł Maczyński, przewodniczący PFZPSiPS.
Jednocześnie federacja zwróciła się z apelem do premiera o jak najszybsze przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Znalazły się w nim rozwiązania, które mają polepszyć warunki zatrudnienia pracowników socjalnych, m.in. podwyżka dodatku terenowego oraz wprowadzenie ścieżki awansu zawodowego. Zdaniem FZPSiPS nie rozwiąże to wszystkich problemów, ale będzie krokiem w kierunku częściowego poprawienia sytuacji, co jest istotne zwłaszcza w okresie panującej pandemii.