W 2021 r. będziemy mieć dziewięć dni świątecznych, co rzutuje na czas pracy. To zaś ma konsekwencje dla wyliczenia współczynnika urlopowego, który będzie niższy od tegorocznego i wyniesie 21.

I. DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY

W Polsce dniami wolnymi od pracy są wszystkie niedziele oraz 13 świąt wymienionych w ustawie o dniach wolnych od pracy z 1951 r. (ustawa ta była już kilka razy zmieniana). Z katalogu świąt cztery są ruchome, a reszta przypada w konkretne dni kalendarzowe. Z kolei z tych ruchomych dwa święta zawsze przypadają w niedzielę, a są to Wielkanoc i Zielone Świątki. Pozostałe święta mogą przypadać w różne dni tygodnia, a więc są ściśle powiązane z kalendarzem.
W 2021 r. w niedziele przypadną cztery dni świąteczne. Pozostaną one bez wpływu na wymiar czasu pracy, gdyż ten obniżają tylko święta przypadające w inne dni kalendarzowe niż niedziela. Dni takich nie policzymy również przy ustalaniu współczynnika do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy – przy jego obliczaniu bierze się bowiem pod uwagę wyłącznie dni wolne powodujące obniżenie wymiaru czasu pracy.
W 2021 r. dwa święta przypadną w sobotę (1 maja oraz 25 grudnia), co dla większości pracodawców będzie oznaczało obowiązek oddania dnia wolnego z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy w innym terminie w danym okresie rozliczeniowym. Jak już wspomniano, dzień ten trzeba będzie uwzględnić również przy ustalaniu współczynnika do ekwiwalentu. Ostatecznie aż 9 z 13 świąt wywrze wpływ na ustalanie czasu pracy, jego rozliczanie i zasady naliczania świadczeń związanych z pracą.
Niedziele i święta są jedynymi dniami, których czas trwania został określony ustawowo, a nie pozostawiony układowi wynikającemu z harmonogramów czasu pracy. Standardowe godziny trwania niedzieli i święta to przedział od 6.00 w niedzielę (święto) do 6.00 w poniedziałek (dniu następnym). Pracodawcy mają jednak możliwość dostosowania czasu trwania niedzieli do swoich potrzeb organizacyjnych, ustalając przedział jej trwania w przepisach wewnątrzzakładowych (w regulaminie pracy). Powinni przy tym jednak brać pod uwagę przede wszystkim układ zmian pracowniczych, jeśli stosują pracę zmianową, oraz godziny najwcześniejszego rozpoczynania pracy w poniedziałki – tak, żeby nie naruszały one jeszcze doby niedzielnej.

ii. współczynnik urlopowy

Sposób ustalania współczynnika do ekwiwalentu wynika z przepisów rozporządzenia urlopowego, zgodnie z którym:
  • od liczby dni w roku kalendarzowym odejmujemy liczbę przypadających w trakcie tego okresu niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy (czyli w praktyce zazwyczaj sobót),
  • otrzymany wynik dzielimy przez 12, gdyż taka jest liczba miesięcy w roku kalendarzowym.

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁOŚĆ PRZECZYTASZ W TYGODNIKU GAZETY PRAWNEJ >>>>>