Z możliwości pracy zdalnej skorzystał w Polsce podczas tegorocznej pandemii koronawirusa niemal co czwarty zatrudniony – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Średnią obniża fakt, że w zawodach robotniczych zastosowanie tego modelu jest przeważnie niemożliwe – dlatego zdalnie pracowało niespełna 2 proc. takich osób. Najwyższy odsetek telepracy odnotowano w zawodach związanych z ICT (67,8 proc.).
DGP
Znaczna większość gospodarstw domowych w kraju jest już wyposażona w podstawowe narzędzie do zdalnej pracy i nauki. Dostęp do internetu w br. posiada 90,4 proc. z nich. W porównaniu z ub.r. najbardziej zwiększył się udział gospodarstw z szerokopasmowym łączem mobilnym (o 12,4 pkt proc.), ale przybyło też łączących się z siecią przez szerokopasmowe łącze stacjonarne (o 5,4 pkt proc.). W roku pandemii wzrosła też popularność zakupów internetowych. W br. odsetek osób w wieku 16‒74 lata, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy kupiły tą drogą towary lub usługi, wyniósł 60,9 proc. – o 7,0 pkt proc. więcej niż w ub.r.
W porównywalnym tempie (6,9 pkt proc. względem 2019 r.) rośnie wykorzystanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach – obecnie po takie usługi sięga prawie jedna czwarta firm (24,4 proc.). GUS podaje też, że 7,1 proc. przedsiębiorstw wykorzystywało roboty, a 16,6 proc. – internet rzeczy.
Nie ma jeszcze danych pokazujących, jak silnie pandemia wpłynęła na zamówienia składane elektronicznie. W 2019 r. otrzymywało je tą drogą 16,5 proc. przedsiębiorstw, przy czym 12,1 proc. dokonywało sprzedaży poprzez własną stronę internetową lub aplikację, a 8,1 proc. – za pośrednictwem internetowych platform handlowych. Wzrost popularności tej formy zamówień w porównaniu z rokiem 2018 był nieznaczny – tylko o 0,8 pkt proc.