Ponad 4/5 (83%) pracowników biurowych w Polsce chce mieć możliwość wyboru miejsca, z którego wykonywane będą obowiązki. Chcą również samodzielnie zarządzać czasem pracy, nawet gdy biura będą otwarte, wynika z badania "Workforce of the Future" koncernu Cisco. Jednocześnie 68% uczestników badania chce zachować autonomię, której doświadczyli w czasie lockdownu wynikającego z pandemii.

"Jak wynika z badania Cisco 'Workforce of the Future', pandemia odcisnęła mocne piętno na sposobie i warunkach pracy ludzi na całym świecie. Spowodowała nie tylko zmianę kultury organizacyjnej wielu przedsiębiorstw; pracownicy przekonali się również, jakie korzyści przynosi im praca z domu, umożliwiając osiągnięcie lepszej równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, a w efekcie także bardziej efektywne działanie. W nowej rzeczywistości chcą oni mieć możliwość swobodnego wyboru sposobu, czasu i miejsca wykonywania obowiązków, łącząc pracę w biurze z działaniem zdalnym" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie pracownicy zdają sobie sprawę, że inwestycje w technologie i umiejętności cyfrowe pozwolą zbudować solidny fundament dla odporności biznesu i jego rozwoju w przyszłości. Ich zdaniem, te kierunki powinny być priorytetem dla pracodawców w 2021 r. Pracownicy chcą na stałe zachować wiele pozytywnych aspektów nowego sposobu pracy, podano także.

Ponadto 74% ankietowanych chce kontynuować pracę w swoich zespołach, mimo ich rozproszenia. 69% oczekuje szybszego podejmowania decyzji, tak jak miało to miejsce na początku pandemii, dodano w informacji.

"Pracownicy postrzegają okres pracy w domu na początku pandemii jako przełomowy moment dla sposobu, w jaki mogą współpracować w ramach swoich organizacji. Przed lockdownem, tylko 5% uczestników badania przez większość czasu pracowała zdalnie. W nowych warunkach, jeden schemat działania nie będzie pasował dla wszystkich pracowników, ponieważ przytłaczająca większość z nich ma nadzieję na zachowanie możliwości swobody wyboru, elastyczności i autonomii. Aż 83% badanych chce mieć możliwość decydowania o miejscu wykonywania obowiązków. Chcą również samodzielnie zarządzać czasem pracy, nawet gdy biura będą otwarte" - czytamy dalej.

"Pandemia i spowodowana przez nią gwałtowna adopcja technologii cyfrowych fundamentalnie zmieniły sposób wykonywania pracy. Ponieważ coraz śmielej stosujemy w firmach model pracy hybrydowej, technologia do współpracy, wykorzystująca m.in. sztuczną inteligencję, czujniki środowiskowe i zaawansowaną analitykę ma kluczowe znaczenie dla utrzymania łączności i produktywności zespołów w każdej lokalizacji, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa. Pracownicy chcą większej elastyczności, zespoły są bardziej rozproszone, co z kolei sprawia, że kultura organizacyjna oraz wzajemne zaufanie mają większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej" - powiedział dyrektor generalny Cisco w Polsce Przemysław Kania, cytowany w komunikacie.

Badanie "Workforce of the Future" zostało przeprowadzone wśród pracowników biurowych z 12 krajów regionu EMEAR (Europa, Bliski Wschód, Afryka i Rosja), w tym z Polski. Dotyczyło m.in. oczekiwań wobec pracodawców w zbliżającym się roku. Analiza pokazuje, jak postrzegali oni pracę w domu podczas pandemii oraz jakie doświadczenia i nowe praktyki chcą z tego okresu wykorzystać w dalszej pracy. Wreszcie, wyznacza drogę dla liderów biznesu poszukujących nowych standardów w odmienionej rzeczywistości. W badaniu wzięło udział 10 000 pracowników z całego regionu - w tym ponad 1 000 Polaków, którzy w czasie pandemii i zamrożenia pracowali w domu przez co najmniej 10 kolejnych dni. Badanie zostało przeprowadzone latem 2020 roku.