Osoby, które chcą zostać superwizorem pracy socjalnej, będą mogły do 31 grudnia 2021 r. przystąpić do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia, o ile spełnią określone kwalifikacje zawodowe.
Takie rozwiązanie ma znaleźć się w projekcie nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jedna z przewidzianych w nim zmian ma dotyczyć superwizji pracy socjalnej. Jest to forma specjalistycznego poradnictwa dla pracowników socjalnych, a korzystanie z niej ma służyć ich rozwojowi zawodowemu, pomagać w przezwyciężaniu trudności pojawiających się w trakcie wykonywania obowiązków oraz przeciwdziałać zjawisku wypalenia zawodowego, którego konsekwencją może być rezygnacja z pracy.
Co ważne, superwizją mogą zajmować się osoby, które mają uprawniający do tego certyfikat. Jego uzyskanie odbywa się zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy. Zakłada ona m.in. konieczność zdania egzaminu poprzedzonego odbyciem specjalnego szkolenia – organizowanego przez podmioty mające na to zgodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do którego mogą przystąpić osoby mające wskazane w ustawie kwalifikacje zawodowe. Problem w tym, że do tej pory takich superwizorów pracy socjalnej jest bardzo mało, o czym pisaliśmy na łamach DGP („Martwe przepisy o superwizji”, nr 8/2020).
Resort rodziny chce zmienić tę sytuację i zwiększyć dostępność usług superwizorów. Doprowadzić do tego ma zmiana przepisów, dzięki której do egzaminu będą mogły podejść osoby bez wcześniej skończonego szkolenia. Ta regulacja będzie obowiązywać tymczasowo, bo nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. Ponadto taka uproszczona ścieżka do zostania superwizorem będzie przeznaczona dla osób, które posiadają wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, które przeprowadziły co najmniej 500 godzin konsultacji i poradnictwa z zakresu m.in. umiejętności interpersonalnych i społecznych oraz warsztatu pracy pracownika socjalnego.
– Zmiana przepisów jest potrzebna, bo otworzy drogę do zostania superwizorem osobom spoza środowiska akademickiego, czyli praktykom, którzy wykonywali zawód pracownika socjalnego i chcieliby swoim doświadczeniem pomagać innym – uważa Paweł Maczyński, przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.