Przy home office, w różnym zakresie, chciałoby pozostać 88% zatrudnionych, a w tej grupie 13% osób oczekuje, że będzie mogło pracować z domu w pełnym wymiarze swojego czasu pracy, wynika z badania ManpowerGroup i HRlink.

"Polacy chcieliby pracować zdalnie w większym wymiarze, niż planują to im zaoferować w przyszłości pracodawcy. Podczas gdy połowa firm chciałaby proponować swoim pracownikom pracę zdalną, w różnym wymiarze, tak o potrzebie home office mówi dziewięciu na 10 zatrudnionych" - czytamy w komunikacie.

Według badania ManpowerGroup i HRlink, m.in. o modelu hybrydowym, czyli częściowo w biurze i częściowo w trybie zdalnym, mówi 75% ankietowanych. Wśród pracowników stawiających na pracę rotacyjną 54% chciałoby pracować zdalnie do 10 dni w miesiącu, a 46% preferowałoby większą liczbę dni pracy w zaciszu domowym. 12% badanych chciałoby powrócić do biura w pełnym wymiarze swojego czasu pracy.

"Polscy pracownicy dobrze zaadaptowali się do pracy zdalnej i oczekują, aby ten model został wprowadzony przez pracodawców na stałe. Dzięki możliwości home office, zatrudnieni zyskują większą elastyczność, która jest jednym z kluczowych oczekiwań na rynku pracy. Organizacje wyrażają jednak mniejszą gotowość zaimplementowania rozwiązań z czasów pandemii w nowej rzeczywistości. Może się to wiązać z potrzebą głębszej integracji zespołu i budowania kultury organizacyjnej poprzez wspólną pracę w biurze. Tradycyjna formuła pracy daje poczucie większej kontroli nad pracownikami i łatwiejszej możliwości weryfikowania realizacji obowiązków czy wyznaczonych celów" - powiedziała dyrektor rekrutacji stałej w Manpower Katarzyna Pączkowska, cytowana w komunikacie.Według badania, 55% pracodawców planuje pozostać przy pracy zdalnej, w różnym zakresie, z czego 2% chce kontynuować home office w pełnym wymiarze czasu pracy, a 53% planuje zastosowanie modelu rotacyjnego. Wśród organizacji, które myślą o pracy hybrydowej, 54% chce zaproponować swoim pracownikom do 10 dni pracy z domu, a 46% zamierza oferować większy wymiar dni na home office. Co czwarta organizacja planuje powrót do pracy z biura w pełnym zakresie, a co piąta nie zna jeszcze swoich planów.

"W 'starej rzeczywistości', przed pojawieniem się wirusa COVID-19, niewiele organizacji pracowało w trybie pracy zdalnej. Wynikało to z różnych przekonań lub stereotypów, z małej wiary w efektywność takiego modelu oraz z niewystarczającego zaufania do pracowników. Pandemia i lockdown zmusiły firmy do nagłego, często z dnia na dzień i bez wcześniejszego przygotowania, przejścia do pracy w pełni zdalnej lub hybrydowej. Po kilku miesiącach okazało się, że ten model sprawdza się oraz dodatkowo poprawia efektywność i wyniki. Ponad połowa ankietowanych przez nas firm i kandydatów deklaruje, że chce pozostać w modelu pracy zdalnej lub hybrydowej oraz wprowadzić to rozwiązanie na stałe. Model pracy zdalnej lub hybrydowej niesie jednak za sobą wiele wyzwań. Wymaga zmiany nastawienia, reorganizacji procesów i zespołów. Przede wszystkim oznacza stałą zmianę w dotychczasowych trendach na przykład dotyczących przeznaczenia powierzchni biurowej i potrzeby bycia w biurze, stosowanych narzędzi i form komunikacji, zmian w systemach motywacyjnych i benefitach, innego podejścia do rekrutacji oraz zupełnie nowego podejścia do budowania i utrzymania relacji w zespole. W nowej rzeczywistości coraz więcej firm będzie sięgało po ten model, jednocześnie coraz lepiej radząc sobie z wyzwaniami i doceniając korzyści wynikające z pracy zdalnej" - powiedział założyciel i prezes HRlink Arkadiusz Kuchto, cytowany w komunikacie.

Ekspert Manpower zauważa, że pracodawcy przez ostatnie lata inwestowali w powierzchnie biurowe, aby zapewniać coraz większy komfort pracy. W nowoczesnych biurowcach powstawały pokoje do pracy w ciszy, zadań zespołowych, a także przestrzenie do integracji czy wspólnego wypoczynku.

"Dlatego firmy rozważają całkowity powrót do biur lub wprowadzenie modelu hybrydowego, w ramach którego zespoły mogą pracować rotacyjnie, czyli częściowo w biurze, a częściowo w trybie zdalnym. Takie rozwiązanie jest w stanie pogodzić różne interesy zarówno te związane z elastycznością pracy, jak i te dotyczące integracji czy kontroli pracy. Pozwoli to także na zadbanie o bezpieczeństwo pracowników i zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego w przestrzeniach biurowych. Prognozujemy, że mieszany model pracy będzie często spotykanym rozwiązaniem, zwłaszcza w sektorze usług dla biznesu, nowych technologii, finansów, telekomunikacji. Niezbędna będzie dalsza inwestycja w rozwój kompetencji kierowniczych w warunkach zmieniającej się rzeczywistości oraz zadbanie o wzmacnianie motywacji i samodyscypliny pracowników. Kluczowe przy tym jest także utrzymywanie odpowiedniego balansu pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Wiele organizacji będzie stawało przed wyzwaniem związanym ze zmianą kultury organizacyjnej oraz definiowaniem w nowy sposób wizji i strategii z uwzględnieniem nowych form pracy" - podsumowała Pączkowska.

Badanie ManpowerGroup i HRlink zostało przeprowadzone w dn. 7-24 sierpnia br. na reprezentatywnej grupie 130 firm oraz 558 pracowników. Przeprowadzone z wykorzystaniem metody CAWI (badanie online).