Dyrektorzy generalni zbierają informacje o liczbie pracowników, którzy są w wieku emerytalnym, a także tych, którzy mają umowy terminowe. Ustawa umożliwiająca cięcia etatów już obowiązuje.
W administracji rządowej nie ma formalnego zakazu wypłat nagród czy zwiększania zatrudnienia. Nie ma nawet zaleceń szukania oszczędności. Do tej pory urzędy robiły wszystko, aby tuż przed końcem roku budżetowego wydawać każdą złotówkę, bo inaczej pieniądze z funduszu wynagrodzeń wracały do budżetu centralnego, a w kolejnym roku środki na ten cel były automatycznie pomniejszane. Pandemia to jednak prawdopodobnie zmieni. Rada Ministrów w każdej chwili może w rozporządzeniu zdecydować o natychmiastowym zwalnianiu lub obniżeniu pensji. Takie upoważnienie znalazło się w ustawie z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), która w tym zakresie obowiązuje od 18 kwietnia.

Trwają analizy