- Czas pracy może się zmienić. Należy wtedy przeliczyć wymiar czasu pracy pracownika - wskazuje Adrian Prusik, radca prawny, ekspert z prawa pracy, wspólnik w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.

Jak wskazuje ekspert, sposoby wyliczenia wynagrodzenia pracownika za taki miesiąc stosuje się odpowiednio § 12 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy.