To jest bardzo dobre pytanie, na które ustawodawca nie udzielił odpowiedzi. We wniosku o dofinansowanie wskazuje się wynagrodzenie brutto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, niemniej ta część wniosku odnosi się do górnego progu wynagrodzeń.

W mojej ocenie należałoby zastosować tutaj zasady jak przy wynagrodzeniu urlopowym (na zasadzie analogii do zasad ustalania przestoju z art. 81 k.p., gdy pracodawca wypłaca część wynagrodzenia) albo też przyjąć że wynagrodzenie to stałe i regularnie wypłacane składniki wynagrodzenia.