Prawie 6 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników firm zarejestrowanych na Mazowszu wpłynie na konta przedsiębiorców - poinformował we wtorek Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka prasowa WUP Wiesława Lipińska, do tej pory Urząd rozpatrzył 9 wniosków, o dofinansowanie wynagrodzeń 2238 pracowników. W sumie - jak zaznaczyła - w ciągu najbliższych dni na konta firm wpłynie prawie 6 mln zł ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dodała, że do 10 kwietnia do WUP wpłynęły 1272 wnioski o wartości około 446,2 mln zł. 496 wniosków dotyczy przestoju ekonomicznego i obejmuje 31 987 zatrudnionych; 997 – to te z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy i dotyczą 64 679 pracowników.

Jak zaznaczył wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Artur Pozorek, duża liczba wniosków składanych przez pracodawców zawiera jednak błędy zarówno rachunkowe, jak i merytoryczne, co wiąże się z koniecznością ich uzupełnienia albo odrzucenia i powtórnego złożenia. To - jak zauważył - znacznie wydłuża proces ich rozpatrywania.

Dodał jednak, że od minionego piątku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło nowy generator składania wniosków oparty na systemie VIATOR, który już na etapie aplikacji pozwala wychwytywać najczęściej pojawiające się błędy. "Mam nadzieję, że ta zmiana przyspieszy czas rozpatrywania wniosków, a tym samym wypłaty środków" – dodaje Artur Pozorek.

Urząd poinformował, że pieniądze na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników będą wypłacane w transzach miesięcznych przez okres do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Wśród mazowieckich przedsiębiorstw, które jako pierwsze otrzymają wsparcie, są podmioty zatrudniające od kilku tysięcy do kilku pracowników. Najwyższa kwota dofinansowania to ponad 3 mln zł dla 1716 pracowników Decathlonu, najniższa dotyczy dwóch pracowników; siedem firm ma siedzibę w Warszawie, dwie pozostałe to firmy z Piaseczna i Ostrołęki.

O ochronę miejsc pracy mogą ubiegać się pracodawcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii koronawirusa. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych otrzymają oni dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy pracowników.