Agencja Badań Medycznych, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie zostały włączone do wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia.
Rozporządzenie w tej sprawie czeka już na publikację w Dzienniku Ustaw. Datę wejścia w życie ustalono na 1 stycznia br., prawdopodobnie więc będzie obowiązywać z mocą wsteczną. Z początkiem roku bowiem wprowadzone zostały przepisy przekształcające Instytut Kardiologii oraz Centrum Onkologii w państwowe instytuty badawcze.
Reklama
Dzięki zaproponowanym zmianom w placówkach tych zostaną złagodzone ograniczenia płacowe przewidziane ustawą z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2136), tym samym ich płace będą mogły zostać podniesione o 50 proc.
W sumie zmiany będą dotyczyć 14 osób w instytutach oraz pięciu w ABM (m.in. dyrektorów i prezesa, ich zastępców oraz głównych księgowych).
Etap legislacyjny
Rozporządzenie oczekuje na publikację