Służby mundurowe mają takie same zasady przechodzenia na emeryturę. Ale inne rekrutacji, bo o zostaniu np. pogranicznikiem decyduje data urodzenia.
Wszyscy funkcjonariusze obecnie wstępujący do resortów siłowych nabędą prawo do emerytury po udowodnieniu 25 lat służby. Problem polega jednak na tym, że nie wszystkie osoby mogą się na takich samych zasadach do niej dostać. Zarówno Straż Graniczna, jak i szkoły pożarnicze stosują kryterium wieku. Ta pierwsza formacja przyjmuje tylko osoby do 35 lat, zaś szkoły pożarnicze – do 25. roku życia.
– O służbach mundurowych wypowiadał się już Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że nie można wprowadzać regulacji dyskryminujących w służbach, których funkcjonariusze mają podobny status (cecha relewantna). W tym przypadku mamy natomiast do czynienia z przejawem dyskryminacji ze względu na wiek. Ustawodawca niezasadnie różnicuje bowiem warunki ubiegania się o przyjęcie do poszczególnych służb – wyjaśnia dr Tomasz Zalasiński, konstytucjonalista, radca prawny z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.